Sectie X van de lijst van geregistreerde gebruikser van dierlijke bijproducten of afgeleide producten voor specifieke doeleinde bedoeld in artikelen 17(1), 18(1) en 18(2)