Sectie XI van de lijst van geregistreerde verzamelcentra van dierlijke bijproducten of afgeleide producten