Sensibilisering van het publiek is al een eerste stap om deze invasies te voorkomen.

Om het publiek te informeren, voeren de federale staat en de gewesten hun communicatie-initiatieven op.

Het Nationaal Wetenschappelijk Secretariaat voor invasieve uitheemse soorten heeft het volgende gerealiseerd:

  • Twee posters met de soorten op de Europese lijst van zorgwekkende en invasieve exoten  die in België en in de andere EU-Lidstaten verboden zijn om te verhandelen, te houden en te kweken. Één poster heeft betrekking op planten, de andere op dieren; de tekeningen werden gemaakt in samenwerking met 2 professionele tekenaars van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. De poster is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits. Om de posters te bestellen, klik hier.
  • Een Belgische informatiegids die de planten- en diersoorten beschrijft die op de Europese lijst van zorgwekkende en invasieve exoten staan. Deze meer technische gids is bedoeld voor professionelen  of amateurs die in contact komen met deze soorten en ze moeten identificeren. Om de gids te bestellen, kan u contact opnemen met het secretariaat (secretariat@iasregulation.be).

Het Directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid heeft video's en artikels gepubliceerd  vooral bestemd  voor burgers. Deze geven algemene informatie over de risico's van de invasieve soorten voor de biodiversiteit met het oog op sensibilisering.

De video’s

De video Bebiodiversity over invasieve uitheemse soorten

Wat is het verband tussen een ficus en een egel? Onze consumptie heeft een impact op de biodiversiteit, in België en elders. In de video wordt bijvoorbeeld de Nieuw-Zeelandse platworm voorgesteld die wordt beschouwd als een uiterst zorgwekkende soort die in de Unie verboden is.

De campagne #BeBiodiversity stelt korte animatiefilms voor die tonen hoe courante gewoontes de dreiging voor de fauna, de flora en hun leefmilieu kunnen doen toenemen.

De Europese Unie financiert een onderzoeksproject over invasieve soorten. In het kader hiervan werd  werd een animatiefilmpje gemaakt: Alien Challenge. Daarin wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de telling van de invasieve uitheemse soorten in België.

Meer informatie op https://www.inaturalist.org/ 

De publicaties

De FOD en het Biodiversiteitsplatform hebben een folder gemaakt, met als titel 'Stop de verspreiding van invasieve waterplanten !' als hulp bij het herkennen van de voornaamste waterplanten die een bedreiging vormen voor het milieu, evenals de alternatieve soorten die zonder gevaar voor de biodiversiteit gebruikt kunnen worden.

De waaiervormige 'De opmars van exoten' brochure zoomt op ludieke en pedagogische wijze in op het fenomeen en toont de in België meest voorkomende soorten.

Kies voor biodiversiteit in je tuin. Deze brochure maakt je wegwijs in de problematiek van invasieve planten en helpt je op je ontdekkingstocht naar alternatieve planten.