Notificatie

 

Voor roken bestemde kruidenproducten zijn onderworpen aan een notificatieprocedure. De fabrikant of de invoerder van voor roken bestemde kruidenproducten moet aan de overheid bepaalde gegevens voorleggen vóór het product op de markt komt : een lijst van alle bestanddelen en de hoeveelheden ervan, per merk en per type, evenals een etiket.
 
In de praktijk moeten de verzoeken om evaluatie van de notificaties per mail gebeuren (enottab@health.fgov.be) nadat de gegevens in EUCEG zijn ingevoerd als "Herbal product for smoking". 
 
EUCEG is een door de Europese Commissie in het leven geroepen informaticasysteem. Het maakt de notificatie mogelijk van producten op basis van tabak, elektronische sigaretten en voor roken bestemde kruidenproducten.
 
Hebt u een technisch probleem met EUCEG, gelieve dan contact op te nemen met de Europese Commissie: SANTE-EUCEG-ITSUPPORT@ec.europa.eu.
 
Voor vragen over voor roken bestemden kruidenproducten en de status van uw dossier: enottab@health.fgov.be
 

Lijst van de genotificeerde producten

In het kader van deze notificatieprocedure stelt de FOD Volksgezondheid het grote publiek en de marktdeelnemers een lijst ter beschikking met alle producten waarvoor het notificatiedossier ontvangen en gevalideerd werd.
 
Dit betekent dat voor de producten op deze lijst voldaan is aan de administratieve verplichtingen inzake notificatie en dat dit door onze diensten is bevestigd: de vennootschap heeft de retributie van 165 euro per product betaald en alle gegevens die de producent of de invoerder krachtens de wet moet bezorgen zijn aan de FOD Volksgezondheid geleverd. Dat een product op deze lijst staat, betekent geenszins dat het ongevaarlijk is voor de gezondheid
 
Als een product niet op de lijst voorkomt, voldoet het niet aan de vereisten inzake notificatie van voor roken bestemde kruidenproducten en mag het dus niet op de Belgische markt worden gebracht. Alleen de producten die voorkomen op de positieve lijst, mogen verkocht worden en het etiket van het product in de handel moet een naam dragen die identiek is aan de naam op de positieve lijst. Het gaat echter slechts om een noodzakelijke voorwaarde die op zich niet volstaat om het product op de markt te brengen. Andere bepalingen, zoals die in verband met accijnzen of etikettering, vallen onder de volle verantwoordelijkheid van de producent of de invoerder.

De positieve lijst vermeldt linksboven de datum van de laatste update.
 
E-mailcontact: enottab@health.fgov.be

 

Bijzonder geval: voor roken bestemde producten die CBD bevatten

Er zijn op de markt heel wat voor roken bestemde kruidenproducten verschenen die cannabis bevatten en aangeboden worden als "CBD-producten". Deze producten moeten de hierboven uitgevaardigde algemene regels naleven. Enkele specifieke aandachtspunten:

  • het notificatiedossier moet een certificaat van de THC-analyse bevatten;
  • het THC-gehalte van het product moet lager zijn dan 0,2%. Als dat niet het geval is, wordt het als verdovend middel beschouwd en is de verkoop ervan verboden;
  • de etikettering ervan mag geen therapeutische indicaties omvatten. Als dat wel het geval is, wordt het product als geneesmiddel beschouwd;
  • Deze producten mogen niet voorgesteld worden als kruidendrank of "potpourri".

 Voor meer informatie over producten op basis van CBD kunt u hier terecht:
​https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/downloads/faq_cannabis_nl.pdf