Etikettering

 
Algemene bepalingen

De vloeistoffen in e-sigaretten die gevaarlijke substanties of mengelingen bevatten, vallen onder de CLP wetgeving en moeten bijgevolg:

 • Een speciaal etiket hebben (gevaarsymbool),
 • Genotificeerd zijn bij het Antigifcentrum, zodat zij snel en efficiënt kunnen ingrijpen bij een eventuele vergiftiging.
 
Producten met nicotine
Gezondheidswaarschuwing

"Het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 regelt de etikettering van de e-sigaret met nicotine"

De verpakking van e-sigaretten en navulverpakkingen moet op de 2 grootste oppervlaktes de volgende waarschuwing hebben: “Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers”. De waarschuwing beslaat 35 % van het oppervlak van de verpakkingseenheid en van elke buitenverpakking.

  Volgende gegevens dienen ook vermeld te worden op de verpakking:

 • alle ingrediënten van het product in afnemende volgorde van gewicht;

 • een vermelding van het nicotinegehalte van het product en de nicotineafgifte per dosis;

 • het lotnummer;

 • een aanbeveling om het product buiten het bereik van kinderen te houden.

Er moet een bijsluiter in de verpakking zitten met:

 • gebruiksaanwijzing en opslagmethode,

 • contra-indicaties,

 • waarschuwingen voor specifieke risicogroepen,

 • mogelijke schadelijke effecten,

 • verslavende werking en toxiciteit,

 • contactgegevens van de fabrikant of invoerder.

Sommige algemene regels worden toegepast op al die gezondheidswaarschuwingen. Ze moeten meer bepaald:

 • in het Nederlands, Frans en Duits gedrukt zijn;

 • niet verwijderbaar, onuitwisbaar en ten volle zichtbaar zijn;

 • in een kader met een lijndikte van 1 mm staan.

De waarschuwende teksten worden gedrukt in zwarte vetgedrukte Helvetica-letters op een witte achtergrond, met een zodanige puntgrootte dat de tekst een zo groot mogelijk deel van de daarvoor bestemde ruimte beslaat.
 

Presentatie 

De volgende elementen mogen niet voorkomen op verpakkingen van e-sigaretten met nicotine:

 • een aanduiding dat het product minder schadelijk is dan een ander of bedoeld is om het effect van bepaalde schadelijke bestanddelen te verkleinen;

 • een aanduiding dat het product vitaliteit of energie geeft, genezend of verjongend werkt, natuurlijk of biologisch is of heilzame effecten heeft voor de gezondheid of de manier van leven;

 • een gelijkenis met een levensmiddel of een cosmetisch product;

 • een aanduiding dat het product gemakkelijker biologisch afbreekbaar is of voordelen heeft voor het milieu.

De verpakkingen mogen geen economische voordelen suggereren door middel van afgedrukte bonnen, kortingen, gratis verdeling, promoties van het type "twee voor de prijs van één" of andere gelijkaardige aanbiedingen.