Samenstelling

 
Algemene bepalingen

De chemische stoffen in vloeistoffen voor e-sigaretten moeten geregistreerd worden bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen. Deze stoffen moeten voldoen aan de REACH wetgeving :

 • de registratie is verplicht wanneer het (geproduceerde of geïmporteerde) volume meer dan 1 ton per jaar bedraagt;
 • elke individuele stof moet geregistreerd worden;
 • bepaalde chemische stoffen (kwik, cadmium) zijn verboden in e-sigaretten, de navullingen en de batterijen.

De producten die op de markt gebracht worden moeten ook voldoen aan de Code of Economic Law, Boek IX. Dus, bij normaal gebruik mag er geen enkel risico zijn voor de gebruiker.

 
Producten met nicotine

Het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 regelt de samenstelling van de e-sigaret met nicotine:

 • Het volume van de navulverpakkingen mag maximum 10ml zijn;
 • De patronen of reservoirs voor eenmalig gebruik mogen niet meer dan 2 ml bevatten;
 • De concentratie nicotine mag niet meer dan 20mg/ml zijn;
 • De nicotine moet op een constante manier vrijkomen;
 • Met uitzondering van nicotine, mogen e-liquides geen ingrediënten bevatten die gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid, zowel in verhitte als niet-verhitte vorm;
 • E-sigaretten en navulverpakkingen moeten een beveiliging voor kinderen bevatten en moeten onbreekbaar zijn.

 
E-sigaretten met nicotine mogen de volgende specifieke additieven niet bevatten:

 • vitaminen of andere additieven die de indruk wekken dat een tabaksproduct gezondheidsvoordelen biedt of minder gezondheidsrisico's oplevert;
 • cafeïne of taurine of andere additieven en stimulerende substanties die in verband worden gebracht met energie en vitaliteit;
 • additieven die emissies kleuren;
 • additieven die in onverbrande vorm KMR-kenmerken hebben.