OPGELET ! De hieronder besproken wetgeving werd onlangs gewijzigd. Via deze link vindt u meer informatie over de inhoud en de data waarop de wetswijzigingen in werking treden.

 

Etikettering

Samenstelling

Notificatie

Traceerbaarheid
 


Definitie

 

De definitie van producten op basis van tabak luidt: "producten die geconsumeerd kunnen worden en die, al is het slechts ten dele, bestaan uit tabak". Op de markt is een hele reeks producten op basis van tabak verkrijgbaar, waarvoor de regelgevende bepalingen kunnen uiteenlopen. Aan de hand van de volgende definities zijn de verschillende producten beter te herkennen:

 • sigaret: een tabaksrolletje dat geconsumeerd kan worden via een proces van verbranding;

 • roltabak: tabak die door consumenten of kleinhandelaars kan worden gebruikt voor het maken van sigaretten;

 • waterpijptabak: product op basis van tabak dat geconsumeerd kan worden voor consumptie door middel van een waterpijp;

 • pijptabak: tabak die uitsluitend bestemd is voor gebruik in een pijp via een proces van verbranding;

 • sigaar: een tabaksrolletje dat geconsumeerd kan worden via een proces van verbranding, met een dekblad van natuurtabak of bestaande uit een gebroken melange met een dekblad van gereconstitueerde tabak dat de normale kleur heeft van een sigaar en het product volledig omhult, in voorkomend geval met inbegrip van het filter;

 • cigarillo: een sigaar met een maximaal gewicht van 3 gram;

 • rookloos product op basis van tabak: een product op basis van tabak dat niet via een proces van verbranding wordt geconsumeerd, met inbegrip van pruimtabak, snuiftabak en tabak voor oraal gebruik;

 • pruimtabak: een rookloos product op basis van tabak dat uitsluitend voor pruimen bestemd is;

 • snuiftabak: een rookloos product op basis van tabak dat via de neus geconsumeerd kan worden;

 • tabak voor oraal gebruik: alle geheel of gedeeltelijk uit tabak bestaande tabaksproducten voor oraal gebruik, met uitzondering van producten die bestemd zijn om te worden geïnhaleerd of gepruimd, in de vorm van poeder, fijne deeltjes of een combinatie van deze vormen, met name diegene die in portiezakjes of poreuze builtjes worden aangeboden. Producten uit deze categorie zijn verboden in België;

 • nieuwsoortig product op basis van tabak: een product op basis van tabak dat niet onder een van bovenvermelde categorieën valt en op de markt is gebracht na 19 mei 2014. Verhitte tabaksproducten vallen onder deze categorie.