Samenstelling

 

Het koninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en voor roken bestemde kruidenproducten reglementeert eveneens de samenstelling van de producten op basis van tabak.
 
Het maximale emissieniveau van sigaretten is beperkt tot 10 mg teer, 1 mg nicotine en 10 mg koolmonoxide per sigaret. De metingen dienen te gebeuren op basis van een ISO-norm.
 
Sigaretten en roltabak mogen geen kenmerkend aroma bevatten. Dit betekent dat deze producten voor of tijdens de consumptie geen duidelijk waarneembare andere geur of smaak mogen hebben dan die van tabak, afkomstig is van een additief of combinatie van additieven. Sigaretten en roltabak met bijvoorbeeld smaken op basis van fruit, specerijen, kruiden, alcohol, snoepgoed, menthol, vanille,… zijn verboden. Het is eveneens verboden aroma's te verwerken in onderdelen van sigaretten zoals de filters, het papier, de verpakking. Dit omvat het verbod op capsules en andere technische voorzieningen die de geur, de smaak of de intensiteit van de rook van een sigaret kunnen wijzigen Deze bepaling geldt ook voor afzonderlijk verkochte technische elementen zoals filters en papier.
 
Sigaretten en roltabak mogen de volgende specifieke additieven niet bevatten:

 • vitaminen of andere additieven die de indruk wekken dat een tabaksproduct gezondheidsvoordelen biedt of minder gezondheidsrisico's oplevert;
   
 • cafeïne of taurine of andere additieven en stimulerende substanties die in verband worden gebracht met energie en vitaliteit zoals  bijvoorbeeld CBD en andere cannabinoïden;
   
 • additieven die emissies kleuren;
   
 • met betrekking tot voor het roken bestemde tabak, additieven die de inhalatie of de opname van nicotine faciliteren; 

  Onder dit verbod vallen, onder andere, alle componenten en mengsels met verkoelende en/of pijnstillende effecten. Een aantal voorbeelden van dergelijke componenten kan u vinden in deze communicatie.
   
 • additieven die in onverbrande vorm KMR-kenmerken hebben.

 
Ten slotte is het verboden producten op basis van tabak in de handel te brengen die additieven bevatten in hoeveelheden die de toxische of verslavende werking ervan of de KMR-kenmerken ervan in een significante of meetbare mate vergroten.