Terug naar Apothekers - Ziekenhuisapothekers

​Op deze pagina kan u de belangrijkste informatie terugvinden met betrekking tot de erkenning als stagemeester en als stagedienst in de ziekenhuisfarmacie.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een erkenning als stagemeester en als stagedienst te krijgen?

Om erkend te kunnen worden als stagemeester, moet u onder meer aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U werkt in een ziekenhuis waar geen andere stagemeester erkend is. Per ziekenhuis kan er slechts één enkele ziekenhuisapotheker als stagemeester erkend worden.
  • U bent ziekenhuisapotheker-hoofd van dienst van de ziekenhuisapotheek, of de ziekenhuisapotheker aangeduid door de directeur van het ziekenhuis.
  • U hebt minstens vijf jaar beroepservaring in de ziekenhuisfarmacie.
  • U bent voltijds verbonden aan de ziekenhuisapotheek die wordt erkend als stagedienst.

De erkenning als stagemeester wordt steeds toegekend samen met een erkenning als stagedienst. De stagedienst moet onder meer aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Per ziekenhuis wordt er één enkele stagedienst erkend.
  • De stagedienst beschikt over de menselijke, technische en documentaire middelen die voor de kandidaat een kwaliteitsvolle opleiding mogelijk maken in alle opleidingsdomeinen.
  • Het ziekenhuis waarvan de stagedienst deel uitmaakt beschikt over minstens drie van de volgende diensten of zorgprogramma's: een dienst voor diagnose en heelkundige behandeling (kenletter C), een dienst voor diagnose en geneeskundige behandeling (kenletter D), een kraaminrichting (kenletter M), een zorgprogramma voor kinderen, een zorgprogramma voor oncologie, een zorgprogramma voor de geriatrische patiënt.

Hoe lang is uw erkenning als stagemeester geldig?

De erkenning als stagemeester en stagedienst is geldig voor een periode van 5 jaar. De verlenging van de erkenning gebeurt onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde manier als de oorspronkelijke erkenning.

Hoe kan u een erkenning als stagemeester aanvragen?

U vindt de procedure om een aanvraag in te dienen terug bij de e-diensten.

Waar vindt u de lijst met stagemeesters?

Lijst met stagemeesters ziekenhuisapothekers

Contact information

Contact Center: 02/524 97 97