De laatste decennia nam het gemotoriseerd verkeer enorm toe, met als gevolg hogere geluidsniveaus in de buurt van bestaande wegen. Daardoor mag het wegverkeer wellicht als één van de belangrijkste bronnen van geluidshinder worden beschouwd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie verliest de gehele West-Europese bevolking samen elk jaar ten minste 1 miljoen gezonde levensjaren als gevolg van geluidsoverlast van het wegverkeer. De meest efficiënte manier om de geluidshinder aan te pakken is het beperken van geluidsoverlast aan de bron.

Geluidsbeperkingen aan de bron


Het geluid dat een motorvoertuig maakt, is een combinatie van motorgeluid en rolgeluid. Bij hogere snelheden is het rolgeluid de belangrijkste geluidsbron. Voor personenwagens neemt het rolgeluid de bovenhand ten opzichte van het motorgeluid vanaf een snelheid hoger dan 30 km/uur. Voor vrachtwagens ligt dit kantelmoment rond 50 km/uur.

Op Europees niveau zijn er grenswaarden opgelegd op zowel het motorgeluid van voertuigen, als op het rolgeluid. Het rolgeluid wordt bepaald door de kwaliteit van het wegdek en van de autobanden. Een van de mogelijkheden om het geluid aan de bron te beperken, zijn stillere autobanden.

Stille banden

De Europese Unie legt in de verordening 661/2009 strengere eisen op in verband met de maximale geluidproductie van autobanden. Uiterlijk 2016 moeten alle nieuwe banden daaraan voldoen. Dit zal de geluidproductie van het wegverkeer op lange termijn doen verminderen. De FOD Mobiliteit en Vervoer is verantwoordelijk voor de invoering van deze verordening.

Vanaf november 2012 is er een nieuwe verordening van kracht (verordening 1222/2009) voor de etikettering van autobanden (bandenlabel) die onder andere de geluidsemissie van de banden aangeeft. De FOD Volksgezondheid controleert of de fabrikanten en distributeurs de tests en de etikettering correct uitvoeren.

Het bandenlabel geeft informatie over drie belangrijke eigenschappen van autobanden: de rolweerstand, de grip op nat wegdek en het rolgeluid. Er zijn zeven klassen voorzien, van A (uitstekend) tot G (slecht), vergelijkbaar met het energielabel op koelkasten en wasmachines. 

EC_tyre_label_web_rgb_S- De rolweerstand

De rolweerstand van de band beïnvloedt het brandstofverbruik van de wagen. De oorzaak van rolweerstand ligt in de vervorming van de banden bij het rollen. Omdat de banden vervormen onder invloed van het gewicht van de wagen, moet de motor meer energie leveren om deze vervorming te compenseren.

- De grip op een nat wegdek

Dit is een belangrijk veiligheidscriterium. Bij de test wordt de afstand gemeten die de wagen bij aanhoudende regen nodig heeft om op asfalt en beton af te remmen van 80 naar 20 km/uur.

 

- Het rolgeluid van de band

Het rolgeluid wordt gemeten terwijl de wagen tegen 80 km/uur rijdt met de motor uitgeschakeld. De resultaten worden uitgedrukt in decibel en een symbool voor de geluidsklasse: hoe minder zwarte golven, hoe minder geluid de band maakt.

3-geluid Een band met drie zwarte golven voldoet aan de huidige grenswaarden voor het rolgeluid. Vanaf 2019 mogen van deze geluidsklasse geen banden meer verkocht of in gebruik worden genomen.

2-geluid Een band met twee zwarte golven produceert een geluid tot 3 dB(A) minder dan de nieuwe geluidsgrenswaarden ingevoerd door de verordening 661/2009.

1-geluid Een band van deze geluidsklasse produceert meer dan 3 dB(A) minder geluid dan de nieuwe geluidsgrenswaarden ingevoerd door de verordening 661/2009.

 

Het verschil tussen geluidsklassen met 1 en 3 zwarte golven bedraagt dus 3 dB(A) en meer. Dit komt overeen met ten minste een halvering van de geluidsemissies.