De keuze van je banden heeft een directe invloed op de verkeersveiligheid en het geluidsniveau, maar ook op je portemonnee. De juiste banden kiezen is dus essentieel! Banden die in Europa verkocht worden, moeten daarom voorzien zijn van een informatief label.  Voor consumenten biedt de website bandentips.be gedetailleerde uitleg over dit label zodat je de banden kan kiezen die geschikt zijn voor jouw rijstijl. Professionelen die betrokken zijn bij de levering van banden vinden in deze rubriek meer informatie over hun verplichtingen.

 

Verordening (EU) 2020/740 verplicht de etikettering van banden. Het bandenetiket moet gegevens bevatten over de energie-efficiëntie, de grip van de banden op een nat wegdek en het geluid van de banden, en dient ook visuele informatie te bevatten over de geschiktheid van de banden voor het rijden op sneeuw (icoon met berg en sneeuwvlokje) of ijs (icoon met ijs). Op het bandenetiket moet ook een QR-code staan, die toegang geeft tot de productendatabank EPREL (European Product Registry for Energy Labelling).
Het doel van het bandenetiket is te informeren. Zodra een band te koop wordt aangeboden, dient het etiket aanwezig te zijn. Het kan rechtstreeks op de band ofwel in de nabijheid ervan worden aangebracht.

Alle actoren die betrokken zijn bij de levering van banden hebben verplichtingen:

  • Bandenleveranciers (bandenfabrikanten en importeurs) moeten de bandenetiketten aan hun klanten verstrekken en wettelijk bepaalde informatie vermelden op het productinformatieblad en in het technisch reclamemateriaal. De inhoud van deze informatie is terug te vinden in Bijlage III en IV van de erordening. Ze moeten ook bepaalde informatie registreren in de EPREL-productendatabank, voordat ze de band op de markt brengen.
 
  • Distributeurs moeten erop toezien dat de uitgestalde banden vergezeld gaan van hun etiketten. Ze moeten ervoor zorgen dat in elke visuele reclame voor een specifiek type band het bandenetiket wordt getoond en dat klanten bij aankoop op afstand toegang hebben tot het productinformatieblad. Wanneer te koop aangeboden banden op het ogenblik van de verkoop niet zichtbaar zijn voor de klant, zien handelaars erop toe dat klanten vóór de verkoop een kopie van het bandenetiket ontvangen.
 
  • Voertuigleveranciers en -distributeurs verstrekken aan klanten vóór de verkoop het bandenetiket en het technische reclamemateriaal en zorgen ervoor dat het productinformatieblad beschikbaar is, voor banden die samen met het voertuig worden verkocht of op het voertuig zijn gemonteerd.
 
  • Exploitanten van online markten waar autobanden worden aangeboden, zorgen ervoor dat het bandenetiket en het productinformatieblad dicht bij de prijs kunnen worden weergegeven. Ze informeren ook de verkoper dat hij deze informatie moet weergeven.

De bepalingen van de verordening worden gecontroleerd door de Federale Milieu-inspectie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het Directoraat Generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is ook betrokken bij de controle van bepaalde aspecten van de bandenetikettering.