Beschermen van de Belgische bevolking, zonder de billijkheid en internationale samenwerking uit het oog te verliezen

Sinds het begin van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 is België koploper bij de landen die vaccins doneren aan landen die er weinig of geen toegang toe hebben. De internationale donaties maken namelijk integraal deel uit van de Belgische vaccinatiestrategie, want het teveel aan vaccins kan worden aangewend voor internationale donaties. Ze kunnen onmiddellijk op verzoek worden vrijgegeven. Sinds begin 2022 is de vraag naar vaccins echter sterk gedaald, door de toename van het internationale aanbod en door tijdelijke moeilijkheden bij het absorberen van de vaccins door de begunstigde landen.

Donaties via COVAX

Dankzij de samenwerking tussen onze FOD, de FOD Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking en het multilaterale COVAX is België, in verhouding tot zijn bevolkingsaantal, één van de landen met het grootste aantal gedoneerde vaccins. Daarnaast is België Europees facilitator voor het J&J-vaccin. Op Europees niveau werden er meer dan 11 miljoen doses van dit vaccin gedoneerd.

Op 15 september 2022 deed België reeds de volgende donaties:

Totaal aantal doses aangeboden aan en aanvaard door Gavi

COVAX - België* Pfizer Moderna AstraZeneca Janssen TOTAAL
Juli ‘21 / / 393.600 / 393.600
Augustus ‘21 / / 774.800 / 774.800
September ‘21 / / 453.120 / 453.120
Oktober ‘21 / / 913.200 / 913.200
November ‘21 431.730 / 965.500 3.830.400 5.227.630
December ‘21 / 636.000 391.100 / 1.027.100
Januari ‘22 / / 535.200 633.600 1.168.800
Februari ‘22 / / 436.800 / 436.800
Août ‘23 167.040 / / / /
TOTAL 2.622.870 636.600 4.863.320 4.464.000 12.586.790

Totaal aantal aan bestemmingslanden toegekende en geleverde doses

COVAX - delivered** Pfizer Moderna AstraZeneca Janssen TOTAAL
Armenia / / 187.200 / 187.200
Burkina Faso / / 50.000 / 50.000
DR Congo 1.224.000 / / 633.600 1.857.600
Egypt / / 895.460 / 895.460
Honduras 184.320 / / / 184.320
Kenya / / 445.300 / 445.300
Kiribati 31.680 / / / 31.680
Libia 201.600 / / / 201.600
Mexico 340.800 / / / 340.800
Mozambique / / 357.060 1.209.600 1.566.660
Niger / / / 496.800 496.800
Rwanda / 636.000 573.800 / 1.209.800
Senegal / / 405.600 / 405.600
Seychelles 9.600 / / / 9.600
Sierra Leone 452.160 / / / 452.160
Solomons Islands 8.640 / / / 8.640
Tanzania / / / 115.200 115.200
Uganda / / 777.600 2.008.800 2.786.400
Angola 167.040 / / / 167.040
TOTAL 2.619.840 636.000 3.692.020 4.464.000 11.411.860

Het verschil tussen de donaties aan COVAX* en de donaties aan de landen in de tweede tabel** wordt verklaard doordat Gavi deze doses moet toewijzen aan de begunstigde landen, die eerst zelf een verzoek moeten indienen (met vermelding van het aantal en het gewenste type vaccins). Vervolgens moeten deze begunstigde landen de donatie van een bepaald land aanvaarden. Zodra zij de vaccins aanvaarden, zorgt Gavi voor de levering ervan. Ondertussen blijven de doses bewaard bij de fabrikant.

Donaties via UCPM

België schenkt ook vaccins via het Mechanisme voor Civiele Bescherming van de Europese Unie (UCPM). Via dit mechanisme kan worden gereageerd op hulpvragen (voor vaccins) van derde landen en kan men tegelijkertijd genieten van Europese steun voor de transportkosten en/of operationele kosten. Onderstaande tabel toont de bilaterale donaties via UCPM:

Totaal aantal via bilaterale donaties geleverde doses

UCPM - Belgium* AstraZeneca Land
Augustus ‘21 150.000 Tunisia
September ‘21 100.000 Vietnam
September ‘21 153.900 Uganda
TOTAAL 403.900 /