Strategic Scientific Committee (SSC)

Na de vergadering van de IMC op 20 april 2022 is een werkgroep, het Strategic Scientific Committee (SSC), opgericht als wetenschappelijke adviesgroep voor de pandemiebeheersstrategie binnen de RMG. Het doel van het SSC is de continuïteit van het advies over de beheersstrategie te waarborgen, de taken van de RMG te versterken en zo de paraatheid bij pandemieën te versterken. 

Verslagen van de Strategic Scientific Committee (SSC)

2022 
2023

Report 02/01/2023 - Covid-19 epidemiological situation in China and possible consequences for public health in Belgium (EN)
Report 01/02/2023 - Mask use in health care settings (EN)
Advice 03/11/2023 - Measures respiratory pathogens (EN)