Als imker kunt u een overeenkomst sluiten met een dierenarts om varroase in uw bijenbestand te voorkomen of te bestrijden. Deze diergeneeskundige begeleiding is vrijwillig maar brengt wel rechten en plichten met zich mee.

Hoe start u de begeleiding op?

U kiest zelf een dierenarts om de begeleiding uit te voeren. Hij of zij kan deze opdracht aannemen of weigeren. Als u beiden akkoord bent over de begeleiding, tekent u een overeenkomst.

Opgelet: om beroep op de begeleiding te kunnen doen, moet u als imker geregistreerd zijn bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Wat doet de dierenarts?

De dierenarts brengt eerst een evaluatiebezoek aan het bijenbestand. Hij of zij:

  • maakt een rapport over de gezondheidstoestand van de bijen op
  • bekijkt de behandelingen die u als imker al hebt toegepast
  • stelt een diagnose
  • legt een behandelplan voor uw bijenbestand vast en schrijft de juiste geneesmiddelen voor
  • spreekt een protocol af om de besmetting op te volgen

Daarnaast nodigt de dierenarts u tweemaal per jaar uit voor een informatiesessie, om de gezondheid van uw bijen te bespreken en de behandeling eventueel aan te passen.

Wat doet u als imker?

De geneesmiddelen voor uw bijen dient u toe en bewaart u volgens de instructies van de dierenarts.

U informeert de dierenarts over de gezondheidstoestand van uw bijen:

  • tijdens de informatiesessies
  • wanneer u belangrijke vaststellingen over hun gezondheid doet

Bovendien vraagt u minstens om de vier jaar een evaluatiebezoek van de begeleidende dierenarts.

Tot slot volgt u de besmetting op, zoals in het protocol is afgesproken.

Waarom is deze begeleiding belangrijk?

Dankzij de begeleiding krijgt u als imker:

  • een goed zicht op de gezondheid van uw bijen
  • een plan op maat met de meest efficiënte behandeling (met diergeneesmiddelen en/of biotechnische methoden)
  • advies en ondersteuning om uw bijenbestand in optimale gezondheidstoestand te houden

Waar vind ik meer informatie?

Bijenbestandsbegeleiding in het kader van de bestrijding van varroase

Koninklijk besluit van 9 mei 2017 betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding in het kader van de bestrijding van varroase

Bestrijding van andere bijenziekten

Koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van de bijen

Koninklijk besluit van 10 april 2000 houdende bepalingen betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding

Registratie van imkers in België

Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Geneesmiddelen: behandeling, voorschrijven en voorraad bij imker

Wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde

Varroase

Varroase en andere bedreigingen voor de bijen

Contact

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Dier, Plant en Voeding – Sanitair beleid Dieren en Planten

Service Center Gezondheid : 02 524 97 97

E-mail: apf.vetserv@health.belgium.be