Deze samenvatting geeft de belangrijkste bevindingen weer van een deskresearch naar de effecten van ‘slow steaming’ (beperking van de maximumsnelheid van schepen) op de vermindering van emissies en van het onderwatergeluid in de Noordzee. Deze studie werd in opdracht van de Dienst Marien Milieu in 2020 uitgevoerd door TNO. De volledige studie is hieronder beschikbaar in het Engels.
 
In een afzonderlijke studie onderzocht TNO de mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen, luchtverontreinigende stoffen en onderwatergeluid te verminderen.