De Europese Ecodesign-wetgeving legt minimale milieu-eisen op aan zogenaamde “energie-gerelateerde producten” die in Europa verkocht mogen worden. Dit zorgt voor producten met een lager energieverbruik.

In het streven naar een Circulaire Economie, zou het interessant kunnen zijn om ook eisen rond materiaalefficiëntie op te leggen. Zo kan bijvoorbeeld verplicht worden om beter recycleerbare of repareerbare producten te maken. Dit kan de afvalberg verminderen en zorgen voor meer tevreden gebruikers. Momenteel wordt geprobeerd om deze concepten in meetbare eisen (“standaarden”) om te zetten, zodat ze in de wetgeving gebruikt kunnen worden.

Om de ontwikkeling van standaarden te ondersteunen, liet de FOD VVVL een onderzoek uitvoeren naar een “RRR-index”. Dit is een theoretische score voor de Recycleerbaarheid, nuttige toepassing (“Recoverability”) en herbruikbaarheid (“Reusability”) van een product.

Het onderzoek wijst uit dat het mogelijk is een score op te stellen voor de nuttige toepasbaarheid en recycleerbaarheid van een product, en geeft een aanzet voor de berekening ervan.