Indien zich problemen voordoen bij het inschrijven,
gelieve de cookies van uw computer te verwijderen.  
Zo krijgt u toegang tot het juiste inschrijfformulier.
Momenteel zijn er twee evenementen gepland. Zie hieronder.

Burn-out: de sleutels om in te grijpen

12 december 2019 (vanaf 08u30)

Brussels44Center
-Passage 44-
Kruidtuinlaan 44,
1000 Brussel

Door de grote belangstelling voor dit evenement,
zijn er momenteel geen plaatsen meer vrij en moesten
de inschrijvingen tijdelijk worden stopgezet. 
Het is echter mogelijk dat binnenkort opnieuw plaatsen vrijkomen.
Als u informatie over deze studiedag wilt ontvangen,
kunt u hier uw gegevens invullen.

 

Thema
Op 12 december 2019 organiseert de HGR  een studiedag om zijn advies  "Burn-out en werk" voor te stellen aan de betrokken gezondheidswerkers (huisartsen, psychologen, arbeidsgeneesheren, preventieadviseurs, enz.). Deskundigen zullen licht werpen op verschillende aspecten van deze problematiek: diagnose, primaire preventie, individuele begeleiding,  organisatorische factoren, enz.
Het zal ook de gelegenheid zijn om kennis te maken met verschillende recent ontwikkelde projecten en instrumenten (evaluatie-instrumenten, e-learning, applicatie).

Het programma van 12 december 2019:
• 08u30 : Onthaal
• 09u00 : Eerste ronde:
                         - Inleiding
                         - Sociologische aspecten - Thomas Perilleux
                         - Medische diagnose van burnout en biomarkers - Lode Godderis
                         - Burnout Assessment Tool - Steffie Desart
                         - Nieuw instrument : applicatie voor artsen (burn-out en veel voorkomende psychische stoornissen) - FOD Volksgezondheid

• 11u00 : Pauze
• 11u15 : Tweede ronde:
                         - Preventie van psychosociale risico's in ondernemingen - Véronique Crutzen
                         - Samenwerking tussen beroepsbeoefenaars en terugkeer naar het werk - Valentine Delsaux
                         - Pilootproject vroegtijdige interventie - FEDRIS
                         - Pilootproject zorgtraject - RIZIV

• 13u00 : Lunch
• 14u00 : Derde ronde:
                         - Stadia van burn-out en de geschikte soort preventie, afhankelijk van het stadium - Isabelle Hansez
                         - Psychotherapeutische interventies - Elke Van Hoof
                         - Burn-out gezien door de expertiserend deskundige - Jacques De Mol
                         - Voorstelling van de pilootprojecten “burn-out”

• 16u30 : Einde

Simultane vertaling Nederlands - Frans is voorzien.
De accreditatie is aangevraagd.

Met de steun van Maggie De Block. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Inschrijvingsmodaliteiten
Inschrijven verplicht
Deadline inschrijvingen is 5 december 2019
Deelname is gratis (Lunch inbegrepen)

  

VACCINATIE VAN IMMUNOGECOMPROMITTEERDE EN CHRONISCH
ZIEKE PATIËNTEN (KINDEREN  EN VOLWASSENEN)

 10 oktober 2019  (vanaf 13u45)

Zuidertoren
(Federale Pensioendienst)
Europa esplanade, 1060 Brussel

 

 

Thema
De Hoge Gezondheidsraad heeft haar aanbevelingen rond vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronisch zieke patiënten recent herzien.
Tijdens deze studienamiddag worden de belangrijkste nieuwe aspecten uit de verschillende deelgebieden besproken.

Het programma voor de namiddag van 10 oktober 2019
Meeting language : English

•13.30  Registration
•13.45  Introduction - Patrick Soentjens, ITM – Defense
•13.50  Vaccine responses in IC patients - Olga Chatzis, UC Louvain
•14.10  New Dutch advices on vaccination - Albert Vollaard, RIVM (NL)
•14.35  Immunomodulating drugs or vaccines? - Gilles Epéron, HUG (CH)
•15.00  Coffee break
•15.20  Belgian guidelines
                         - Biologicals - Jeroen van der Hilst, Jessa ZH
                         - Solid organ Transplant - Willy Peetermans, UZ Leuven
                         - Stem cell Transplant - Maya Hîtes, ULB Erasme
                         - HIV - Charlotte Martin, CHU St Pierre
•17.20  The end – Reception

Inschrijvingsmodaliteiten
Inschrijven verplicht
Deadline inschrijvingen is 3 oktober 2019
De accreditatie is aangevraagd

Deelname is gratis


The 13th National Seminar on Travel Medicine takes place in the same venue in the morning:
more information
If you come to both seminars, you need to register for both separately.