De Hoge Gezondheidsraad nodigt u uit op de studiedag "Beheer van warmtegevoelige endocavitaire endoscopen en sondes: What’s new ?”.

Datum: 26 juni 2019
Locatie: Zuidertoren (vlakbij het Zuidstation), Europa Esplanade, 1060 Brussel
Uur: vanaf 13u30

Thema:
In ziekenhuizen en privépraktijken is de behandeling van endoscopen, sondes en warmtegevoelige endocavitaire medische hulpmiddelen een essentiële stap om de veiligheid van de zorg te optimaliseren en ernaar te streven het infectierisico voor zowel patiënten als personeel tot nul te herleiden.

Een multidisciplinaire groep van terreindeskundigen heeft na twee jaar intense samenwerking deze gloednieuwe aanbevelingen geformuleerd. Deze zijn gebaseerd op referentiewerken uit het vakgebied en bevatten de nodige sleutelelementen om deze kwaliteitsdoelstelling te halen in het voordeel van elke patiënt.

Het programma van 26 juni 2019:

• 13u30 : Onthaal
• 14u15 : Woord van de Coördinator van de HGR  
• 14u30 : Inleiding – Anne Simon
• 14u45 : Endoscopen met werkkanaal – Guido Demaiter
• 15u00 : Warmtegevoelige endocavitaire sondes en medische hulpmiddelen
                      zonder werkkanaal – Michèle Gérard
• 15u15 : Producten – Blaise Delhauteur
• 15u30 : Kwaliteitsbeheersysteem – Greet Manderyck
• 15u45 : Microbiologische controles – Hilde Jansens
• 16u00 : Ronde tafel – Anne Simon
• 16u30 : Conclusies – Anne Simon

Simultane vertaling Nederlands, Frans is voorzien.

Inschrijvingsmodaliteiten:
Inschrijven VERPLICHT
Deadline inschrijvingen is 17 juni 2019.
Het inschrijvingsgeld bedraagt €35,00
(gratis voor de sprekers, de benoemde experten van de Hoge Gezondheidsraad en de experten van de werkgroep van het advies). 

U zal enkele dagen nadat uw inschrijving gevalideerd is, een verzoek krijgen om het bedrag op een bankrekening te betalen. Zo valideert u definitief uw deelname.
Gelieve dus het inschrijvingsformulier aandachtig in te vullen. De inschrijving gebeurt op naam van de natuurlijke persoon.

De accreditatie is aangevraagd.


INSCHRIJVINGEN