ALARM interventie studie

De doelstelling van de ALARM intervention study is het reduceren van onverwacht overlijden en hartstilstand met CPR op hospitalisatiediensten in acute ziekenhuizen. Het secundair effect op de incidentie van ongeplande transfers naar intensieve zorgen wordt daarnaast ook onderzocht. De ALARM intervention study richt zich op het optimaliseren van het observeren, interpreteren en communiceren van potentieel kritiek zieke patiënten teneinde tijdig medisch in te grijpen. Deze studie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de FOD Volksgezondheid en de onderzoeksgroep Centre for Research and Innovation in Care (CRIC) Universiteit Antwerpen.

- An intervention including the national early warning score improves patient monitoring practice and reduces mortality : A cluster randomized controlled trial

- The introduction of a rapid response system in acute hospitals: A pragmatic stepped wedge cluster randomised controlled trial