Hoe word ik tatoeëerder of piercer?

Eerst volgt u de verplichte opleiding inzake de hygiëneregels georganiseerd door een erkend centrum, namelijk:

Geen enkele andere opleiding is geldig. De FOD Volksgezondheid is niet verantwoordelijk voor de wachttijden, prijzen, ... 

Iedere tatoeëerder en piercer, ongeacht de vooropleiding, is verplicht deze opleiding te volgen. Na slagen in de opleiding dient u zich te registreren bij de FOD Volksgezondheid.

Hoe kan ik me registreren?

Vul dit  formulier in en stuur het via mail samen met uw attest van slagen voor de opleiding inzake de hygiëneregels naar visa@health.fgov.be (uitsluitend voor registratieaanvragen). U ontvangt uw registratienummer per mail; dit nummer is verplicht om te kunnen werken in België.

Opgelet: al uw andere vragen of klachten stuurt u ons via het contactformulier!

Wat zijn de best practices voor een tatoeage- of piercingzaak?

De beroepsbeoefenaar:

- ontvangt de klant in een proper lokaal, waar niet gerookt mag worden en dieren verboden zijn, dat gescheiden is van de wachtzaal en speciaal daartoe is ingericht.  
- wast zijn handen voor elke klant.
- gebruikt verplicht wegwerpmateriaal en neemt de sterilisatietechnieken in acht. Het verpakte steriele materiaal wordt in uw aanwezigheid geopend. De beroepsbeoefenaar steriliseert de juwelen met behulp van een autoclaaf, klasse B. Dat is een toestel om volle, holle of poreuze voorwerpen, al dan niet verpakt, te steriliserhet gebruik van laser voor het verwijderen van tatoeages voorbehouden is aan speciaal opgeleide artsen.en met stoom onder druk.
- draagt wegwerphandschoenen om de klant niet te besmetten of zelf niet besmet te worden met een virale of bacteriële infectie.
- vergewist zich ervan dat de klant geen alcohol, drugs of geneesmiddelen heeft gebruikt die zijn beslissingsbekwaamheid kunnen beïnvloeden.

Let op : Het gebruik van laser voor het verwijderen van tatoeages is voorbehouden aan speciaal opgeleide artsen.

Binnenkort zal een Europese regelgeving gepubliceerd worden.

Contactgegevens