Toelichting bij de voornaamste wijzigingen door Uitvoeringsverordening (EU) 2022/853 van kracht vanaf 4 juni 2022 
Explication de la modification apportée par le Règlement d'exécution (UE) 2022/853 en vigueur à partir du 4 juin 2022