De 3BT (Bilingual Biclassified Belgian) thesaurus is de meest gebruikte interfaceterminologie in de Belgische huisartsengeneeskunde.
De opgenomen termen (meer dan 51.000) zijn voorzien van een unieke IBUI-code (Identificateur Belge Unique/Belgische Unieke Identificator) en een mapping naar ICD10 en ICPC2.
Deze uniforme 3BT is een éénmalige versie, samengesteld op basis van de verschillende bestaande (“historische”) versies, en zal niet verder evolueren onder deze vorm.
De thesaurus van de huisartsen is geïntegreerd in de Belgische extensie van SNOMED CT onder de vorm van een ‘General Practitioner Reference Set’ en zal daar verder worden onderhouden en uitgebreid.
De Belgische extensie van SNOMED CT kan worden geraadpleegd via SNOMED International MLDS (ihtsdotools.org).