Europese richtlijn 2011/24/EU

De Europese richtlijn 2011/24/EU* voorziet dat u het recht hebt om onder bepaalde voorwaarden naar een ander land van de Europese Unie* te reizen voor geplande geneeskundige zorg. Bent u in België verzekerd tegen ziektekosten, dan geldt dit eveneens wanneer u voor geplande geneeskundige zorg naar IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland reist.


Wat moet u doen?

In tegenstelling tot de Verordeningen (EG) 883/2004 en 987/2009* onderwerpt de Europese richtlijn 2011/24/EU* niet alle geplande geneeskundige zorg in een ander land aan een voorafgaande toestemming*. Afhankelijk van het type behandeling hebt u:
- geen voorafgaande toestemming* nodig (bijv. consultatie van een geneesheer-specialist, …),
- wel een voorafgaande toestemming* nodig(bijv. chirurgische ingreep in een ziekenhuis waarbij minimum één overnachting is vereist, bepaalde ambulante behandelingen die het gebruik van zeer gespecialiseerde en kostenintensieve infrastructuur of apparatuur vereisen).

Vooraleer naar het buitenland te vertrekken, is het aangeraden om vooraf contact op te nemen met uw ziekenfonds* dat u meer informatie kan geven over wat u moet doen voor en na de geplande geneeskundige zorg. Uw ziekenfonds* kan u ook inlichtingen geven over wat wel of niet is toegelaten, alsook over bijzondere terugbetalingsvoorwaarden (o.a. voor welke geneeskundige zorg wel of geen voorafgaande toestemming* vereist is, over de eventuele hoogte van de terugbetaling van de in het buitenland geplande geneeskundige zorg, specifieke toepassingsregels voor de terugbetaling, …).


Terugbetaling

Als u naar een ander land van de Europese Unie*, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland reist voor geplande geneeskundige zorg, dan moet u zelf de kosten betalen. Het maakt niet uit of de zorgverlener werkzaam is binnen het publieke gezondheidszorgstelsel of een privé-zorgverlener is.

Na uw thuiskomst moet u de facturen bij uw ziekenfonds* indienen en terugbetaling vragen. De terugbetaling gebeurt op basis van de regels en de tarieven van de Belgische verplichte ziekteverzekering. Dit betekent dat:
- alleen de geneeskundige zorg wordt terugbetaald die ook in België wordt vergoed;
- de terugbetaling nooit hoger zal zijn dan de vergoeding voor deze geneeskundige zorg in België.

Het bedrag van de terugbetaling kan niet hoger zijn dat het bedrag dat u voor de geneeskundige zorg hebt betaald.
 

LET OP !

Woont u in Cyprus*, Finland, Ierland, Nederland, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, of Noorwegen,
en

- ontvangt u een Belgisch pensioen of een Belgische invaliditeitsuitkering, en hebt u, alsook uw gezinsleden, daar recht op geneeskundige zorg voor rekening van België,
of
- hebt u daar als gezinslid recht op geneeskundige zorg voor rekening van België, terwijl de titularis in een ander land van de Europese Unie*, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland woont,
en
bent u naar een ander land van de Europese Unie* (met uitzondering van België) gereisd voor geplande geneeskundige zorg onder de principes van de Europese richtlijn 2011/24/EU* (bijv. de geneeskundige zorg werd verleend door een individuele privé-zorgverlener of in een privé-ziekenhuis),
dan
moet u de kosten eerst zelf betalen.

Na uw thuiskomst moet u de facturen bij het ziekenfonds* van uw woonland indienen en terugbetaling vragen. De terugbetaling gebeurt op basis van de regels en de tarieven van de publieke ziekteverzekering van uw woonland.

Voorbeeld
U ontvangt een Belgisch pensioen en woont in Spanje waar u recht hebt op geneeskundige zorg ten laste van België. U reist naar Londen (Verenigd Koninkrijk) voor een consultatie bij een gerenommeerde arts-specialist die in een privé-ziekenhuis werkt. U betaalt het volledige bedrag van de factuur, en na uw thuiskomst, dient u de originele factuur in bij het Spaanse ziekenfonds* dat de kosten zal terugbetalen op basis van de regels en de tarieven van de Spaanse publieke ziekteverzekering.

Neem daarom vooraf contact op met het ziekenfonds* van uw woonplaats of het Nationaal Contactpunt van het land waar u woont. Zij kunnen u meer informatie geven over wat u moet doen voor en na de geplande geneeskundige zorg. Zij kunnen u ook inlichtingen geven over wat wel of niet is toegelaten, alsook over bijzondere terugbetalingsvoorwaarden (o.a. voor welke geneeskundige zorg wel of geen voorafgaande toestemming* vereist is, over de eventuele hoogte van de terugbetaling van de in het buitenland geplande geneeskundige zorg, specifieke toepassingsregels voor de terugbetaling, …).
 

 

Meer info?

Neem contact op met uw ziekenfonds*. U kan ook meer informatie vinden in een brochure van de Europese Commissie.

* zie Woordenlijst