Europese richtlijn 2011/24/EU

Terugbetaling

Hebt u geen Europese ziekteverzekeringskaart* (EZVK) of hebt u uw EZVK* niet kunnen gebruiken (omdat de geneeskundige zorg bijvoorbeeld werd verleend door een individuele privé-zorgverlener of in een privé-ziekenhuis)?

De terugbetaling gebeurt op basis van de regels en de tarieven van de Belgische verplichte ziekteverzekering*. Dit betekent dat:
- alleen de geneeskundige zorg wordt terugbetaald die ook in België wordt vergoed;
- de terugbetaling niet hoger zal zijn dan de vergoeding voor deze geneeskundige zorg in België.

Het bedrag van de terugbetaling kan ook niet hoger zijn dan het bedrag dat u voor de geneeskundige zorg hebt betaald.


Wat moet u doen?

U moet eerst zelf het volledige bedrag voor de geneeskundige zorg in het buitenland betalen. Na uw thuiskomst moet u de facturen bij uw Belgische ziekenfonds* indienen en terugbetaling vragen.

Voorbeeld
U wordt ziek tijdens een kort verblijf in Spanje en wordt opgenomen in een privé-ziekenhuis. U betaalt het volledige bedrag, en na uw thuiskomst dient u de originele ziekenfactuur in bij uw ziekenfonds*. Uw ziekenfonds* zal de kosten terugbetalen op basis van de regels en de tarieven van de Belgische verplichte ziekteverzekering.


Wanneer kunt u terugbetaling vragen op basis van de regels en de tarieven van de Belgische verplichte ziekteverzekering?

U kunt voor deze manier van terugbetaling kiezen wanneer:
- u uw EZVK* niet hebt kunnen gebruiken;
- u gedurende een tijdelijk verblijf geneeskundige zorg ontvangt en beslist om uw EZVK* niet te gebruiken (bijv. voor geneeskundige zorg verleend door een zorgaanbieder* die werkt binnen het publieke gezondheidszorgstelsel). In dit geval moet u de kosten eerst zelf betalen en kunt u achteraf terugbetaling vragen aan uw Belgische ziekenfonds*.
 

 

LET OP !

Woont u in Cyprus*, Finland, Ierland, Nederland, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, of Noorwegen,
en

- ontvangt u een Belgisch pensioen of een Belgische invaliditeitsuitkering, en hebt u, alsook uw gezinsleden, daar recht op geneeskundige zorg voor rekening van België,
of
- hebt u daar als gezinslid recht op geneeskundige zorg voor rekening van België, terwijl de titularis in een ander land van de Europese Unie*, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland woont,
en
hebt u gedurende een tijdelijk verblijf in een ander land – met uitzondering van België – uw EZVK* niet kunnen gebruiken (omdat de geneeskundige zorg bijvoorbeeld werd verleend door een privé-zorgverlener of in een privé-ziekenhuis),
dan
dient u de kosten eerst zelf te betalen.

Na uw thuiskomst moet u de facturen bij het ziekenfonds* van uw woonland indienen en terugbetaling vragen. De terugbetaling gebeurt op basis van de regels en de tarieven van de publieke ziekteverzekering van uw woonland.

Voorbeeld
U ontvangt een Belgisch pensioen en woont in Spanje waar u recht hebt op geneeskundige zorg ten laste van België. U krijgt een ongeval tijdens een vakantie in Italië en wordt opgenomen in een privé-ziekenhuis. U betaalt het volledige bedrag van de ziekenhuisfactuur, en na uw thuiskomst, dient u de originele factuur in bij het Spaanse ziekenfonds* dat de kosten zal terugbetalen op basis van de regels en de tarieven van de Spaanse publieke ziekteverzekering.

 

 

Meer info?

Neem contact op met uw ziekenfonds*.

 

* zie Woordenlijst