Verordeningen (EG) 883/2004 en 987/2009 – de Europese ziekteverzekeringskaart


 Terugbetaling

Op vertoon van uw Europese ziekteverzekeringskaart* (EZVK) hebt u recht op geneeskundige zorg onder de voorwaarden van de publieke ziekteverzekering (honoraria, regels van terugbetaling, …) van het land waar u geneeskundige zorg ontvangt.

Afhankelijk van de wetgeving van het land waar u verblijft, is de gezondheidszorg gratis of als u moet betalen, worden de kosten vergoed. Als u vooruit moet betalen, kunt u om terugbetaling vragen bij een ziekenfonds* van het land van behandeling of, als u de terugbetalingsprocedure niet hebt kunnen uitvoeren, kunt u na uw thuiskomst terugbetaling vragen aan uw Belgische ziekenfonds*.

De kosten worden terugbetaald op basis van de regels en de tarieven van het land waar u geneeskundige zorg hebt ontvangen.


Wat moet u doen?

Op de website van de Europese Commissie kunt u per land nagaan wat u moet doen als u medisch noodzakelijke zorg nodig hebt en op welke zorg u dan recht hebt.

Voorbeeld
U wordt ziek tijdens een kort verblijf in Frankrijk en wordt opgenomen in een publiek ziekenhuis. Op vertoon van uw EZVK* zal u de noodzakelijke geneeskundige zorg ontvangen onder de voorwaarden van de Franse publieke ziekteverzekering (honoraria, regels van terugbetaling, …). In principe betaalt u enkel het remgeld, en eventuele supplementen, zoals een inwoner van Frankrijk.


Wanneer kunt u de EZVK* niet gebruiken?

Belangrijk om weten is dat u de EZVK* niet kunt gebruiken:
- voor geplande geneeskundige zorg (als u speciaal naar het buitenland reist om u daar te laten behandelen);
- wanneer de geneeskundige zorg wordt verleend door een individuele privé-zorgverlener (arts, tandarts, enz.) of in een privé-ziekenhuis.


Meer info?

Meer informatie over de EZVK* vindt u op de websites van:
- het RIZIV;
- de Europese Commissie.

 

* zie Woordenlijst