Tot nu toe is niet bewezen dat de straling van mobiele telefoons schadelijk is voor hun gebruikers. Maar op basis van de huidige wetenschappelijke kennis kunnen gezondheidsrisico’s bij langdurig en veelvuldig gebruik van de gsm niet uitgesloten worden. Experts – onder andere van de Hoge Gezondheidsraad – raden iedereen aan om de blootstelling aan straling van een gsm te beperken. De volgende eenvoudige tips helpen u hierbij. Ze zijn gerangschikt in volgorde van belang: de eerste tips verminderen uw blootstelling meer dan de laatste.

Beperk uw beltijd


Vermijd onnodige of te lange telefoongesprekken met uw gsm: hoe langer u belt, hoe langer u wordt blootgesteld aan radiogolven. Omdat een gsm dicht bij het hoofd wordt gehouden, is een persoon die belt blootgesteld aan een relatief groot stralingsniveau. Vergeet ook niet dat de blootstelling het hoogst is tijdens de eerste seconden wanneer het toestel verbinding zoekt. Wacht dus best even voordat u uw gsm tegen uw oor drukt.


Goed om te weten

Apparaten waarvan wordt beweerd dat ze de straling verminderen of teniet doen (zoals ‘anti-straling’ of ‘biobeschermers’) hebben hun doeltreffendheid niet bewezen. Integendeel, een antistralingsticker of chip die u op uw gsm kleeft, kan zelfs het omgekeerde effect veroorzaken: de gsm zal zijn vermogen vergroten om de kwaliteit van het signaal te verzekeren. Daardoor zal de batterij van de gsm ook sneller leeg zijn.

 

Gebruik een oortje

Wanneer u een oortje gebruikt is de afstand tot uw gsm groter en is uw blootstelling bijgevolg kleiner. Hebt u geen oortje bij de hand, dan kunt u bellen met de luidspreker aan.


Goed om te weten

Er zijn verschillende oortjes (‘handenvrije’ kits) op de markt: met draad en draadloos. Bij welk type oortjes is de blootstelling kleiner?

ferrit1 - versie2 Oortjes met draad stralen op zich niets uit, maar kunnen radiogolven geproduceerd door een gsm opvangen en zo naar het hoofd leiden. Toch is de blootstelling van het hoofd 10 tot 30 keer lager wanneer u een oortje met een draad gebruikt, dan wanneer u de gsm aan uw oor houdt. Door het gebruik van een ferrietfilter (zie foto) op de draad worden de radiogolven gedeeltelijk tegengehouden, en kan de blootstelling verder worden verkleind. U kunt een ferrietfilter kopen in hobbywinkels voor elektronica.

Een Bluetooth-oortje staat draadloos in contact met uw gsm, dus zendt het radiogolven uit. De blootstelling door een Bluetooth-oortje is echter heel klein: 300 - 1000 keer lager dan door een gsm. Samengevat: wanneer u uw blootstelling wenst te verminderen, is het gebruik van een oortje (met draad of draadloos) een goede optie.

 

Stuur berichten in plaats van te bellen

Wanneer u een bericht verstuurt, is de blootstelling veel minder. U houdt uw mobiele telefoon immers op enige afstand van uw lichaam. Bovendien zendt uw gsm slechts een kort signaal uit.

Bel bij voorkeur op plaatsen met goede ontvangst

Uw gsm past zijn zendvermogen automatisch aan om een goede verbindingskwaliteit te verzekeren. Bijvoorbeeld in een voertuig, lift, ondergrondse parking of gewoon op een plaats waar het netwerk niet is uitgebreid, heeft u slechte ontvangst en vergroot uw gsm vanzelf zijn vermogen. Daarbij neemt ook de blootstelling toe. Hou daarom de streepjes die de ontvangst aanduiden op het scherm in de gaten en geef de voorkeur aan plaatsen waar de ontvangst optimaal is: hoe meer streepjes, hoe beter de ontvangst.


Goed om te weten

Op plaatsen met optimale ontvangst kan het zendvermogen van uw toestel, en dus ook uw blootstelling, duizend keer kleiner zijn dan het maximale vermogen.

 

Kinderen en gsm

Een bijzonder aandachtspunt is het gebruik van de gsm door kinderen. Kinderen kunnen gevoeliger zijn voor radiogolven. Kinderen absorberen 2 keer meer straling in de hersenen dan volwassenen, en 10 keer meer in het beenmerg van de schedel. Daarbij zal door de populariteit van de gsm de cumulatieve blootstelling van de huidige generatie kinderen bij hun volwassenheid veel hoger zijn dan die van de huidige volwassenen. 

Bespreek met uw kind de manier waarop het zijn gsm mag gebruiken (bijvoorbeeld berichten sturen of spelen mag, maar bellen enkel als het echt nodig is, best met het luidsprekertje aan). Vanaf 1 maart 2014 mogen er geen gsm’s meer verkocht worden die speciaal voor kleine kinderen zijn ontworpen. U leest hierover meer in de rubriek over gsm en kinderen.

Kies een gsm met een lagere SAT-waarde

U vindt de SAT-waarde in de gebruiksaanwijzing van de gsm of op internet. Vanaf 1 maart 2014 moet de SAT-waarde ook in elk verkooppunt naast elk gsm-toestel beschikbaar zijn, ook bij verkoop via internet. De keuze van een model van mobiele telefoon is belangrijk, maar nog veel belangrijker is de manier waarop u uw gsm gebruikt.


Goed om te weten

De officiële grenswaarde in Europa voor de SAT van mobiele telefoons is 2 W/kg. Het CE-teken is een bewijs dat een gsm is getest en voldoet aan de Europese veiligheidsnormen. In sommige landen wordt een bijkomend label gegeven aan mobiele telefoons met een lagere SAT-waarde. Om het Zweedse TCO-label te krijgen moet een gsm een SAT van maximaal 0,8 W/kg hebben. Het Duitse Blaue Engel keurmerk vraagt 0,6 W/kg als criterium om in aanmerking te komen voor het keurmerk.

 

Gsm-en en rijden gaan niet samen

Tot slot nog een praktische tip: gebruik uw gsm niet tijdens het besturen van een voertuig. Zelfs met een ‘handenvrije’-kit wordt uw aandacht afgeleid van het verkeer. Het gebruik van een gsm tijdens het rijden vergroot de kans op een ongeval aanzienlijk: met 75% wanneer men een gsm in de hand houdt en met 24% met een handenvrij toestel.