De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

Nalevingsstatus

Onze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA. Er werd niet aan alle eisen voldaan.
 

Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een diepgaande analyse. 
Het verslag kunt u raadplegen via https://rapport.anysurfer.be/nl/reports/detail/fod-volksgezondheid-spf-sante-publique

Om toegang te krijgen logt u in met de volgende gegevens:

Ontoegankelijke inhoud

Er zijn enkele toegankelijkheidsproblemen vastgesteld inzake lay-out, navigatie, kleurcontrasten, documenten en pagina-opmaak, bijvoorbeeld:

  • Een aantal decoratieve afbeeldingen zijn niet correct als decoratief gemarkeerd (WCAG 1.1.1)
  • Een aantal ingevoegde video’s bevatten geen (correcte) ondertitels (WCAG 1.2.1)
  • Een aantal koppen worden verkeerdelijk gebruikt (WCAG 1.3.1)
  • Een aantal lijsten en tabellen zijn niet helemaal toegankelijk (WCAG 1.3.1)
  • ​Het kleurcontrast is op sommige plekken onvoldoende (WCAG 1.4.3)

Meer details vindt u in het hierboven aangegeven verslag.
 

Voorgestelde alternatieven

Indien u informatie nodig heeft die momenteel niet toegankelijk is op onze website, kunt u contact opnemen met ons via ons contactformulier. Wij proberen u de informatie, indien mogelijk, op een toegankelijke manier te bezorgen. Voor niet-toegankelijke elementen is er echter niet steeds een alternatief beschikbaar.
 

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website, kunt u contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan 5/2
1210 Brussel

+32 2 524 97 97 (beschikbaar op werkdagen tussen 8 en 13 uur)
Contactformulier

Als er een probleem blijft, kunt u onze klachtenprocedure volgen. Bent u het daarna niet eens met het antwoord van onze klachtendienst, dan kunt u contact opnemen met de federale ombudsman:

Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
Contactgegevens

Verbeteringsplan

We streven ertoe op termijn alle website-inhoud voor iedereen toegankelijk te maken. De technische opmerkingen uit het rapport zullen verwerkt worden zodra we de ontwikkeling van een nieuwe website aanvatten. Nadien zal een nieuwe toegankelijkheidaudit worden uitgevoerd.   

Deze verklaring is op 07/07/2023 opgesteld.
De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 07/07/2023.