De Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu streeft ernaar zijn/haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties .

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen omdat niet aan de onderstaande eis(en) is voldaan en omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Ondanks de inspanningen die de afgelopen jaren zijn geleverd om ervoor te zorgen dat onze inhoud voor iedereen toegankelijk is, blijven er bepaalde criteria voor niet-naleving bestaan. Ze hebben betrekking op: 

  • het ontbreken van een tekstueel alternatief voor sommige afbeeldingen (ontbrekende of niet-lege alt tags);
  • de beschrijving van enkele links die als ankers worden gebruikt;
  • de html-structuur van de titels moet voor sommige pagina's worden verbeterd (met name de coherentie van de hiërarchie van h-tags voor titels en tussentitels);
  • semantische opmaak om onderstreepte of speciale tekst te markeren;
  • de mogelijkheid om naar of rond contentblokken te navigeren.

Onevenredige last

Sommige multimedia- of (oudere) kantoorbestanden voldoen niet aan de toegankelijkheidsnormen, maar zullen in toekomstige updates geleidelijk aan worden vervangen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 13/10/2020.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 13/10/2020.

Feedback en contactgegevens

Heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van deze website? Raadpleeg onze contactgegevens.