De uitdagingen voor de zorg zijn multipel en complex. De antwoorden zijn dat ook. Er bestaat niet één magische oplossing die het geheel voor de toekomst op de rails kan houden. De oefening van de Toekomstagenda is nuttig om het geheel in beeld te brengen, zowel wat betreft de identificatie van de problemen, de oplossingen die reeds werden uitgewerkt, de hervormingen die ondertussen al op stapel staan, maar nog niet volledig uitgevoerd zijn, als de mogelijke pistes van oplossingen die bijkomend zijn geïdentificeerd om de uitdagingen tot een goed einde te brengen.