Traceerbaarheid en veiligheid van producten op basis van tabak


Het systeem voor de traceerbaarheid en veiligheid van producten op basis van tabak dat voor alle lidstaten van de Europese Unie gemeenschappelijk is, wordt in het kader van de toepassing van richtlijn 2014/40/EU inzake tabaksproducten ingevoerd.

Het traceersysteem bestrijdt de illegale handel door alle bewegingen van legale producten op basis van tabak te registreren. De in het systeem geregistreerde informatie maakt het mogelijk om controles en verificaties van de leveringsketen uit te voeren, en stelt de overheid in staat om vast te stellen waar en wanneer het product naar de illegale markt is omgeleid.

Naast de informatie die in het kader van het traceersysteem wordt verzameld, kan aan de hand van de veiligheidskenmerken op elk pakje tabak worden vastgesteld of een op de markt gebracht tabaksproduct authentiek of illegaal is.

Vanaf 20 mei 2019 moeten alle verpakkingseenheden van sigaretten en shag die voor de Europese markt worden geproduceerd, voorzien zijn van een unieke identificatiemarkering. Een overgangsperiode van één jaar laat toe om de producten die niet in overeenstemming zijn met deze nieuwe bepaling te verkopen. Met de unieke identificatiemarkering kan elk pakje individueel gedurende de hele logistieke keten getraceerd worden.

Andere producten op basis van tabak zoals sigaren, cigarillo’s, waterpijptabak en nieuwsoortige tabaksproducten moeten vanaf 20 mei 2024 aan deze verplichtingen voldoen.
 

Op Belgisch niveau 

Artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU werden omgezet door het koninklijk besluit van 7 april 2019 betreffende de traceerbaarheid en het veiligheidskenmerk van producten op basis van tabak.

Alle verpakkingseenheden van sigaretten en shag die op de Belgische markt worden gebracht, moeten voorzien zijn van een unieke Belgische identificatiemarkering, verstrekt door Incert. Dit Luxemburgs overheidsbedrijf werd bij ministerieel besluit van 10 april 2019 tot aanstelling van de entiteit belast met de aanmaak en de afgifte van unieke identificatiemarkeringen voor verpakkingseenheden van producten op basis van tabak aangewezen.

Deze unieke identificatiemarkeringen worden via mail aan de fabrikanten bezorgd die ze vervolgens in de vorm van een gegevensmatrix, QR-code of DotCode op de pakjes aanbrengen.

De unieke identificatiemarkeringen bevatten de volgende informatie: de plaats en datum van productie, de fabriek, de voor de productie van de producten op basis van tabak gebruikte machine, de productieshift of het tijdstip van productie, de beschrijving van het product, de beoogde afzetmarkt voor de detailhandel en de beoogde verzendingsroute.

Vervolgens wordt elke beweging gedurende de hele logistieke keten opgelijst en geregistreerd door de marktdeelnemers die de producten op basis van tabak verwerken. Daartoe is het noodzakelijk dat elke marktdeelnemer die actief is in de tabakshandel in het systeem wordt geïdentificeerd. Dit gebeurt via een specifieke identificatiemarkering die ook door Incert wordt verstrekt. Ook de detailhandelaars moeten zo’n identificatiemarkering hebben (https://belgium.ttid.incert-id.eu/havana/).

De veiligheidskenmerken zijn in het fiscaal kenteken geïntegreerd.
 

Meer informatie?

Incert: https://belgium.ttid.incert-id.eu/havana/

Technische helpdesk: support-havana@incert.lu