Op initiatief van de Minister van volksgezondheid mevrouw Maggie De Block en in samenwerking met de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB) heeft de FOD Volksgezondheid het traditionele “trefpunt verpleegkunde” georganiseerd op 12/12/18.

Thema : “deontologie in de verpleegkunde”

Thema van het trefpunt 2018

In december 2004 positioneerde de AUVB zich voor het eerst met betrekking tot de deontologie van de verpleegkunde, en met ondersteuning van onze FOD publiceerden ze de eerste “deontologische code voor verpleegkundigen in België”. In november 2017 adviseerde de Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV) de Minister omtrent een actualisatie en modernisering van deze deontologische code. Het was opportuun om het brede verpleegkundig werkveld hierover te zien en samen te debatteren over de huidige deontologie van het beroep, alsook over de manier waarop de nieuwe code de praktijkvoering op het terrein kan inspireren.

Lees het  verslag  « Future of Nursing: improving health, driving change” . Dit verslag werd geschreven naar aanleiding van het symposium "Future of nursing: improving health, driving change: een toekomstgerichte visie op de verpleegkunde" dat in 2017 werd ingericht door Zorgbeleid.be en in samenwerking met het Trefpunt Verpleegkunde.

Programma van het trefpunt 2018

8u30     Verwelkoming van de deelnemers
9u00      Welkomstwoord van de minister voor volksgezondheid Mevr. Maggie De Block
9u30      Inleiding: Deontologie of ethiek? Een kwestie van concepten! Etienne Gourdin – vpk en docent in ethicus
10u00    De deontologische code van de beoefenaars van het verpleegkundig beroep in België

10u40-11u10 : pauze

11u10    Deontologie bij Belgische artsen: welke principes bestaan er, wat is de regelgeving daaromtrent? Tom Goffin, jurist en Pr Rombouts ondervoorzitter, bij de Orde der Artsen
11u40    Deontologie bij de verpleegkundigen in Nederland: welke principes bestaan er, hoe worden ze gereguleerd? Dr Hans van Dartel, PhD verpleekundige en ethicus, erelid van VenVN
12u10    Deontologie bij verpleegkundigen in Frankrijk – Christophe Roman – onder-voorzitter ‘Ordre National des Infirmiers’. Klik om deze video te bekijken.
12u40    Welk deontologisch gedrag verwachten patiënten van verpleegkundigen? Laura James - Vlaamse Patienten Platform, en Bernadette Pirsoul - Ligue des Usagers des Services de Santé

13u00   Middagpauze met maaltijd
14u00-14u30  Workshops 1 (5 mogelijke keuzes)
14u45-15u15  Workshop 2 (5 mogelijke keuzes)
15u30   Terugblik op de Workshops (5 minuten per workshop)
16u00   Conclusies van de dag