Op initiatief van de Minister van volksgezondheid mevrouw Maggie De Block, en in samenwerking met de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB), heeft het traditionele “trefpunt verpleegkunde” plaatsgevonden op 29/11/19.
 

Thema: de uitvoering van de Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

In april 2019 heeft de Kamer een wet op kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg gestemd en deze bevat een hele reeks nieuwe maatregelen voor de gezondheidsbeoefenaar. De wet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 mei 2019 en zal in werking treden in juli 2021.

Het lijkt ons dus opportuun het brede verpleegkundig werkveld hierover te consulteren en samen te debatteren over de concrete uitvoering van sommige maatregelen die in de wet voorzien zijn. Het zou interessant zijn dat het beroep aan de overheid aangeeft wat in de praktijk concreet mogelijk is. Het gaat meer specifiek over volgende bepalingen:

- De verplichte deelname aan het praktijkregister (een federale elektronische database waar iedereen zijn locatie en type van praktijk moet bijhouden)
- De verplichting om een portfolio bij te houden (de bewijzen dat de beroepsbeoefenaar bekwaam is en ervaring heeft : kwalificaties, permanente vormingen, professionele ervaringen…)
- De oprichting van een Toezichtscommissie (het orgaan dat de toepassing van deze wet zal controleren)

Programma

13u30 - 14u20  workshop 1ste  keuze
14u20 - 15u10  workshop 2de  keuze
15u10 - 16u00  workshop 3de  keuze

Keuze uit volgende onderwerpen (Workshops met simultane vertaling)

  1. Workshop 1: "Is het mogelijk om uw eigen informatie zelf te registreren op de federale portaalsite?” Presentatie en debat onder leiding van een vertegenwoordiger van het RIZIV.
  2. Workshop 2: How zou een portfolio voor verpleegkundigen in België kunnen uitzien? Welke elementen moeten worden opgenomen? Presentatie en debat onder leiding van de medevoorzitters van de werkgroep "permanente vorming" van de Federale Raad voor Verpleegkunde.
  3. Workshop 3: "Controle op de 'beroepsbekwaamheid': hoe kan dit in de toekomst worden ontwikkeld om effectiever te zijn? Hoe omgaan met klachten over de beroepsuitoefening? Presentatie en debat onder leiding van Dr Isabelle Renard en Dr Katia Machiels  van de cel "Controle van de gezondheidsbeoefenaars" van de FOD Volksgezondheid. 
  • De conclusies van deze dag zullen als inleiding worden gepresenteerd op de studiedag van 18 december  georganiseerd door de AUVB-UGIB-AKVB op 18 december 2019.