Na het succes van de eerste projectoproep BELGIUM BUILDS BACK CIRCULAR, heeft de federale overheid in april 2023 een tweede projectoproep voor BBBC lanceren. Met deze tweede editie willen minister Zakia Khattabi en minister Pierre-Yves Dermagne innovatie onder Belgische actoren stimuleren, kansen creëren voor circulaire investeringen en de transitie naar een circulaire economie in België ondersteunen.

De BBBC-projectoproepen willen de transitie naar een circulaire economie in België versnellen. Ze kaderen in het nationaal plan voor herstel en veerkracht (NPHV) en worden gefinancierd door een tijdelijk Europees fonds, Next Generation EU. Het NPHV wil de Europese economie nieuw leven inblazen en de samenleving ondersteunen na de COVID-19-pandemie. Het nationaal plan houdt daarbij rekening met de doelstellingen van de Green Deal. De tweede BBBC-projectoproep legt de focus op twee dimensies van de circulaire economie: ecodesign en vervanging van chemische stoffen.

Wil u graag meewerken aan de transitie naar een circulaire economie? Zoekt u naar oplossingen voor de overconsumptie of verspilling van grondstoffen, de overproductie van afval of heeft u een project over natuurgebaseerde oplossingen? Lees dan vooral verder!

Thema's

Ecodesign

Ecologisch ontwerpen is erop gericht de milieu- en gezondheidseffecten van producten en materialen gedurende hun volledige levenscyclus te verminderen. Het is de bedoeling het ontwerp van een product te herdenken en zo de productie en het hergebruik veiliger te maken, de levensduur te verlengen en de reparatie, ontmanteling en recyclage te vergemakkelijken. Deze pijler omvat vier prioritaire thema's:

Machines en elektronica voor
professioneel gebruik
Kleding
Verpakkingsarme distributie en
logistiek in de voedselketen
Interieurinrichting en buitenmeubilair

Uw ecodesignproject moet minimum één en maximum drie van deze thema’s behandelen om in aanmerking te komen voor financiële steun.

Substitutie

Deze pijler is gericht op projecten die de meest schadelijke stoffen vervangen, d.w.z. stoffen die als dusdanig ingedeeld zijn door de CLP-verordening.

De substitutie van de meest schadelijke stoffen wordt ruim geïnterpreteerd en omvat projecten om chemische stoffen, technologieën en/of alternatieve stoffen op de markt te brengen die het gebruik van de meest schadelijke stoffen of de aanwezigheid van de meest schadelijke stoffen in een product overbodig maken. De voorgestelde alternatieven moeten ook de circulariteit en veiligheid van het productieproces of het product vergroten.

U vindt binnenkort meer informatie over de voor deze projectoproep prioritaire stoffen in het memorandum. Er zal binnekort ook een technische leidraad over substitutie beschikbaar zijn die de evaluatiecriteria in verband met substitutie toelicht.
Meer info over het thema « substitutie » op de website van de FOD Economie.

Financiële steun

De voor deze tweede projectoproep toegekende financiering betreft

  • een minimumbedrag van 100.000 euro en een maximumbedrag van 1.000.000 euro voor ecodesignprojecten.
  • een minimumbedrag van 250.000 euro en een maximumbedrag van 2.000.000 euro voor projecten voor substitutie van chemische stoffen

VOOR WIE?

Deze oproep is gericht aan- Belgische of in België actieve - organisaties of consortia en bedrijven, met speciale aandacht voor kmo's, start-ups, onderzoekscentra met de nadruk op instellingen voor toegepast onderzoek, ngo's, adviesbureaus en gelijkaardige instellingen.

BELANGRIJKE DATUMS en infosessies

April
2023
Start van de projectoproep U kunt uw aanvraag indienen via de pdf-formulieren op de websites van de FOD Volksgezondheid en de FOD Economie.
02 mei
9u-11u
Ecodesign infosessies (online)
Inschrijving via dit formulier 
(deadline 27/04/2023)
  • Introductie
  • Algemene informatie + technische informatie
  • Q&A
30 mei
9u - 11u
Ecodesign infosessies ​(online)
Inschrijving via dit formulier 

(deadline 24/05/2023)

Q&A
24 Juni 2023 Einde van de projectoproep Uiterste datum voor het indienen van projectvoorstellen.

NUTTIGE DOCUMENTEN

CONTACT

Alle vragen mag u mailen naar BBBC@health.fgov.be (voor ecodesignprojecten), of BBBCsubstitution@economie.fgov.be (voor substitutieprojecten).