Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek organiseert op woensdag 28 en donderdag 29 april 2021 zijn twaalfde tweejaarlijkse conferentie rond het thema « Autonomie her-dacht”. Ter gelegenheid daarvan zal eveneens het 25-jarig bestaan van het Comité worden gevierd.

Inschrijving

Programma en thema - versie laptop

Programma en thema - versie gsm

Affiche