Iedereen die actief is in de sector van de chemische producten (stof, mengsel of voorwerp) heeft verantwoordelijkheden op het vlak van indeling, verpakking en etikettering. Die staan beschreven in de CLP-verordening.

De verantwoordelijkheden verschillen, afhankelijk van ieders rol.

U kan nagaan tot welke categorie u behoort op basis van de rol die u vervult in de toeleveringsketen.

Tot welke beroepscategorie behoort u?

De beroepen die de CLP-verordening moeten naleven, kunnen worden opgedeeld in de volgende categorieën:
1. Fabrikanten of invoerders van stoffen/mengsels*
2. Downstreamgebruikers (Afnemers) 
3. Distributeurs
4. Producenten van bepaalde voorwerpen*
Een voorwerp is een object waaraan tijdens de productie een speciale vorm, oppervlak of patroon wordt gegeven waardoor zijn functie in hogere mate wordt bepaald dan door zijn chemische samenstelling.

De verantwoordelijke voor het op de markt brengen van een mengsel zal zijn product ook moeten aanmelden bij het Antigifcentrum!

 Schema professionele keten CLP_NL
*Een producent of invoerder van een voorwerp is enkel betrokken bij de CLP-verordening in twee gevallen:
• als hij een explosief voorwerp produceert of invoert, zoals omschreven in sectie 2.1 van bijlage I van de CLP-verordening
OF
• als artikels 7 en 9 van de REACH-verordening voor de registratie of aanmelding van een stof in een voorwerp van toepassing zijn.

FAQ