Voorzitters
Prof. David Tuerlinckx en Prof. Steven Callens

Voorstelling
De adviezen en aanbevelingen van de permanente werkgroep “Vaccinatie” hebben betrekking op het toepassen van vaccinatie in het algemeen (bijvoorbeeld het updaten van de basisvaccinatiekalender) of een vaccin in het bijzonder ten behoeve van de volksgezondheid.
De groep heeft ook als opdracht de uitgebrachte aanbevelingen inzake reisgeneeskunde jaarlijks goed te keuren en het advies van de Belgische “Gezondheidsoverheden” voor elk centraal geregistreerd vaccin te preciseren (zie wetenschappelijke bijsluiter van de vaccins).
De groep staat ook in voor de regelmatige bijwerking van de technische fiches betreffende elke aanbevolen vaccinatie in de basisvaccinatiekalender van het kind, de adolescent en de volwassene alsook van de fiches betreffende de inhaalvaccinatie of de regels inzake goede vaccinatiepraktijk. Deze fiches worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig herzien.
Elke gemeenschap is bevoegd voor haar eigen vaccinatiebeleid: zij berekenen de kostprijs, informeren de bevolking, kiezen een verdeler,...

Adviezen rond producten staan niet in onderstaande lijst maar kunnen op aanvraag verkregen worden. Klik hier voor adviezen rond wetgeving.
 

Vaccinatiefiches 
De vaccinatiefiches werden in 2009 gebundeld in een vaccinatiegids (HGR 8586). Gezien de regelmatige herzieningen van de vaccinatiefiches is er geopteerd om deze niet langer te bundelen maar individueel op de website te plaatsen.


Vaccinatiefiches voor kinderen en adolescenten

Laatste update Vaccinatiefiche HGR adviesnr.
2023 Vaccinatie van kinderen en adolescenten tegen pneumokokken 9746
2021 Vaccinatie van kinderen met verhoogd risico op invasieve pneumokokkenziekte (IPZ) 9600
2019 Vaccinatie van kinderen en adolescenten tegen meningokkoken 9485
2017 Vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) 9181
2017 Vaccinatie van kinderen en adolescenten tegen poliomyelitis 9208A
2013 Vaccinatie van prematuren 8803
2013 Vaccinatie van kinderen en adolescenten tegen Difterie, Tetanus en Kinkhoest 8807
2013 Vaccinatie van kinderen en adolescenten tegen Haemophilus influenzae type b 8808
2013 Vaccinatie van kinderen en adolescenten tegen hepatitis B 8809
2013 Vaccinatie tegen mazelen, bof en rubella (MBR) 8811
2013 Vaccinatie tegen rotavirus 8812

 

Vaccinatiefiches voor volwassenen

Laatste update Vaccinatiefiche HGR adviesnr.
2022 Vaccinatie tegen pneumokokken 9674
2019 Vaccinatie tegen rabiës 9499
2017 Vaccinatie van volwassenen tegen difterie 8814
2017 Vaccinatie van volwassenen tegen tetanus 8819
2017 Vaccinatie van volwassenen tegen poliomyelitis 9208B
2014 Vaccinatie tegen kinkhoest 9110
2013 Vaccinatie van volwassenen tegen hepatitis A 8815
2013 Vaccinatie van volwassenen tegen Hepatitis B 8816

 

Andere vaccinatiefiches

Laatste update Vaccinatiefiche

HGR adviesnr.

2021 Basisvaccinatieschema aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad 9606
2017 Vaccinatie van kinderen, adolescenten en personen met verhoogd risico tegen meningokokken van groep B 9125
2013 Inhaalvaccinatie (2013) 9111
2013 Tuberculose en BCG vaccinatie bij kinderen en volwassenen (2013) 8821

 

Andere gepubliceerde adviezen

Adviezen rond producten en Koninklijke Besluiten staan niet in onderstaande lijst maar kunnen op aanvraag verkregen worden.

2023
Preventieve strategieën tegen RSV bij kinderen (HGR 9760)

Vaccinatie van personen met risico op meningokokkeninfectie (HGR 9759)
Vaccinatie tegen RSV (volwassenen) (HGR 9725)
COVID-19: Vaccinatiestrategie 2023-2024 voor de Belgische bevolking (CSS 9766)
Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep: winterseizoen 2023-2024 (CSS 9767)
Vaccinatie tegen dengue (HGR 9739)
Vaccinatie van kinderen en adolescenten tegen pneumokokken (HGR 9746)

2022
Vaccinatie tegen COVID-19 voor zuigelingen en kinderen (HGR 9722)
Vaccinatiestrategie tegen apenpokken (HGR 9727)
Vaccinatie tegen herpes zoster (herziening 2022) (HGR 9684)
COVID-19 vaccinatie: herfst-/winterseizoen 2022-2023 (tussentijdse aanbevelingen​) (HGR 9721)
Tweede herhalingsvaccinatie tegen COVID-19 (HGR 9706)
Griepvaccinatie: winterseizoen 2022-2023 (HGR 9699)
Boostervaccinatie tegen COVID-19 voor kinderen en adolescenten van 12-17 jaar in België (HGR 9693)
Boostervaccinatie tegen COVID-19 voor immuungecompromitteerde patiënten (HGR 9691)
Covid Safe Ticket (3G vs. 2G of 1G) en verplichte vaccinatie in het kader van de COVID-19 pandemie en Omikron (HGR 9689)
Boostervaccinatie tegen COVID-19 voor kinderen en adolescenten van 12-17 jaar (HGR 9693)

2021
Vaccinatie tegen COVID-19 voor kinderen van 5-11 jaar (HGR 9680)
Tijdsinterval voor de boostervaccinatie inkorten (HGR 9683 - annex)
Boostervaccinatie tegen COVID-19 voor de algemene bevolking (HGR 9683)
Boosterdosis met een mRNA-vaccin voor wie een Janssen-vaccin tegen COVID-19 kreeg (HGR 9677)
Booster dosis voor zorgpersoneel (HGR 9679)
Verplichte vaccinatie zorgpersoneel (HGR 9671)
Gelijktijdige toediening van vaccins tegen COVID-19 met andere vaccins (simultane vaccinatie) (HGR 9675)
Extra dosis mRNA vaccin COVID-19: deel 1 (ouderen) (HGR 9650)
Aanbevelingen inzake pediatrische vaccinatie tegen SARS-CoV-2 voor kinderen vanaf 12 jaar in Belgë (HGR 9655)
Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep: winterseizoen 2021-2022 (in het kader van de coronapandemie) (HGR 9625)
Aanbevelingen betreffende de toediening van één of twee doses mRNA-vaccins bij mensen die met SARS-CoV-2 besmet zijn of geweest zijn (HGR 9634)
Aanbevelingen inzake vaccinatie tegen SARS-CoV-2 voor personen van 16 tot 17 jaar (deel 1) in België (HGR 9655)
Vereiste competenties voor vaccinatie (HGR 9639)
Dringende brief 4 : Tweede dosis Vaxzevria® en algemene voorwaarden COVID-19 Vaccine Janssen ® (HGR 9626-9647)
Prioriteiten voor vaccinatie - Fasen Ib en II (HGR 9641)
Dringende brief 3 (Expertenopinie): Herverdeling AstraZeneca na standpunt EMA (HGR 9626-9642)
Dringend briefadvies 2: Voortzetting AstraZeneca vaccinatie na standpunt EMA (HGR 9626-9652)
Dringend briefadvies 1: Voortzetting AstraZeneca vaccinatie (HGR 9626-9651)
Vaccinatie covid-19 (HGR 9635)
Niet-replicerende virale vectorvaccins en Belgische vaccinatiestrategie tegen COVID-19 - (HGR 9626)
Toediening van het AstraZeneca-Oxford vaccin bij personen ouder dan 65 jaar - (HGR 9626)
(aangepaste advies bovenstaand met hetzelfde nummer)
Prioritering van risicogroepen voor SARS-CoV-2 vaccinatie (Fase Ib) - (HGR 9618)
Vaccinatie tegen COVID-19 bij de zwangere vrouw - (HGR 9622)

2020
Immunisatie tijdens de zwangerschap: Belgische richtlijnen - (HGR 8754)

Vaccinatiestrategie tegen Covid-19 in België - (HGR 9597)
Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep - Winterseizoen 2020-2021 -in het kader van Covid-19 - (HGR 9581)

2019
Vaccinatie van immuungecompromitteerde en chronische zieke kinderen en/of volwassenen (HGR 9158)
Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep - Winterseizoen 2019-2020 (HGR 9531)
Vaccinatie tegen tekenencefalitis (Tick-Borne Encephalitis, TBE) (HGR 9435)

2018
Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep - winterseizoen 2018-2019 (HGR 9488)

2017
Vaccinatie tegen infecties veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HGR 9181)
Vaccinatie tegen herpes zoster virus (zona) (HGR 9209)​
Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep. Winterseizoen 2017-2018 (HGR 9418)​
Vaccinatie van kinderen, adolescenten en personen met verhoogd risico tegen varicella (HGR 9212)
Vaccinatie van kinderen, adolescenten en personen met verhoogd risico tegen meningokokken van groep B (HGR 9125)

2016
Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep: Winterseizoen 2016-2017 (HGR 9367)

2015
De problematiek van het cytomegalovirus bij de zwangere vrouw (HGR 9262)
Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep- winterseizoen 2015-2016 (HGR 9296)
Vaccinatie van kinderen en adolescenten tegen pneumokokken (HGR 8813) (onder revisie)
Risico-batenanalyse voor de vaccinatie tegen het rotavirus in België (reactie op een recent genomen standpunt in Frankrijk) (HGR 9295)
Lettre à la ministre concernant la prolongation de la suspension de l'obligation de la vaccination antivariolique (CSS 9283) (enkel beschikbaar in het Frans)
Aanbeveling betreffende het risico op schaarste aan hepatitis A-vaccins (HGR 9260)

2014
Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep: Winterseizoen 2014- 2015 (HGR 9211)

2013
Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep: Winterseizoen 2013- 2014 (HGR 9124)

2012
Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep: Winterseizoen 2012- 2013 (HGR 8888)
Preventie en aanpak van anafylactische shock bij vaccinatie van kinderen (HGR 8802)
Brochure - Vaccinatie van immunogecompromitteerdeen chronisch zieke kinderen en volwassenen (HGR 8561)

2011
Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep - Winterseizoen 2011- 2012 (HGR 8750)

2010
Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep - Winterseizoen 2010 - 2011 (HGR 8682)

2009
Vaccinatie tegen de seizoensgebonden griep - Winterseizoen 2009-2010 (HGR 8596)

2007
Vaccinatie tegen infecties veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HGR 8367)
Vaccinatie tegen de seizoensgebonden griep - Winterseizoen 2007-2008 (HGR 8354)

2006
Vaccinatie van de zuigeling tegen gastro-enteritis veroorzaakt door het rotavirus (HGR 8203)
Vaccinatie tegen de seizoensgebonden griep - Winterseizoen 2006-2007 (HGR 8190)
Advies HGR - Vaccinatieschema voor het geconjugeerde vaccin tegen pneumokokken (Pn7V) (HGR 8193)

2005
Griepvaccinatie tijdens dit winterseizoen 2005 (HGR 8144)
Aanbevelingen betreffende het gebruik van het vaccin tegen varicella in België (HGR 8145)
Uitbreiding van de vaccinatiestrategie tegen seizoengebonden griep (HGR 8137)
Advies met betrekking tot hepatitis B vaccinatie en het risico van multiple sclerose (HGR 8087)

2004
Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering. De preventie en aanpak van anafylactische shock bij de vaccinatie van kinderen volgens het aanbevolen vaccinatieschema (HGR 5231-8091)
Advies van de HGR betreffende het vaccinatieschema van de zuigeling van een moeder die drager is van HBsAG (HGR 8052)
Advies van de HGR betreffende de in acht te nemen periode van contraceptie bij vaccinatie tegen rubella van vrouwen van geslachtsrijpe leeftijd (HGR 8053)

2001
Advies van de HGR betreffende de vaccinatie en bijkomende maatregelen tegen pokken in België (HGR 7626)
Advies van de HGR betreffende de profylaxe van meningokokkenmeningitis voor Mekkagangers (HGR 5231)