Gepubliceerde adviezen

Adviezen rond producten staan niet in onderstaande lijst maar kunnen op aanvraag verkregen worden. Klik hier voor adviezen rond wetgeving.

2021
Gezondheidsrisico’s van mondmaskers behandeld met zilverbiocide (HGR 9654)
Aanbevelingen betreffende de ventilatie van gebouwen met uitzondering van ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen om de overdracht van SARS-CoV-2 via de lucht te beperken (HGR 9616)
Stand van 'omics'-technologieën en hun klinische toepassing (HGR 9477)

2020
COVID-19 en tekort aan beademingstoestellen: ethisch en juridisch advies (HGR 9588)
Myalgische Encefalomyelitis / Chronisch vermoeidheidssyndroom (HGR 9508)
Farmaceutische producten in het kader van de dreiging van chemisch,  biologisch,  en radionucleair terrorisme (HGR 9552)
SARS-CoV-2 en het gebruik van passieve ventilatiesystemen, mechanische ventilatie, airconditioning en filters in andere omgevingen dan ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen (HGR 9599)
Nieuwe tabaksproducten: Heated tobacco products (HGR 9538)

2015
Gezond op weg: De milieu effecten van verkeer op gezondheid (HGR 8603)
Criteria voor het internationaal vervoer van stoffelijke overschotten (HGR 9189)
Stand van zaken : elektronische sigaret (HGR 9265)

2013
Toxicologische en verslavende risico’s bij verbruik van shisha steam stones (HGR 8907)
Plaats van de e-sigaret als hulp bij tabaksontwenning en toxicologische en verslavende risico's bij het verbruik ervan, alsook van de shisha-pen (HGR 8941 en 9106)
Vroegtijdige opsporing van hartafwijkingen die voorbeschikken tot plotse hartdood bij adolescenten en jongvolwassenen (HGR 8861)
 
2012
Standpunt van de Hoge Gezondheidsraad inzake de problematiek van het verklaren van belangen en het beheer van belangenconflicten van deskundigen actief in wetenschappelijke adviesorganen (HGR 8891)

2010
Intolerantie of hypergevoeligheid voor fysische en chemische milieufactoren (HGR 8356)

2008
Gezamenlijk advies over de zorgverlening in het kader van het “Chronische vermoeidheidsyndroom (CVS)” in België (HGR 8338)
Gezamenlijk advies over de zorgverlening in het kader van het “Chronische vermoeidheidsyndroom (CVS)” in België: bijlagen (HGR 8338)
Zuurstofbars (HGR 8410)
 
2006
Vaccinatie tegen aviaire influenza van particulier gehouden pluimvee en vogels (HGR 8162)
 
2004
Advies van de HGR betreffende het luik volksgezondheid van het voorontwerpplan van het federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 (HR 8023)
 
2003
Lipoatrophia semicircularis (HGR 7668)
Advies van de HGR betreffende het voorontwerp van het Federaal Richtplan (2003-2005) productbeleid en milieu (HGR 7701-2)
 
2001
Informatie ten behoeve van het artsenkorps betreffende de medische aspecten van blootstelling aan biologische en scheikundige wapens als gevolg van terroristische acties (HGR 7626-1)
 
2000
Tribultyltin (TBT): Advies van de HGR met betrekking tot de problematiek van organotinverbindingen in luiers (HGR 7409)