Fabrikanten moeten bepaalde regels volgen voor het op de markt brengen van systemen voor luchtzuivering in strijd tegen Covid-19. Deze regels worden vastgelegd in een ministerieel besluit  en moeten zorgen voor een beter overzicht en controle van het aanbod. Dit besluit bepaalt de normen waaraan ventilatie-zuiveringssystemen voor openbare ruimten moeten voldoen en verbiedt systemen die een gezondheidsrisico inhouden.
 
Deze wetgeving voor de luchtzuiveringssystemen geldt niet voor systemen die voor medische doeleinden gebruikt worden. Het ministerieel besluit legt de technische normen vast voor de systemen die gebruikt worden in ruimtes die door de bevolking bezocht worden.
 
Voor fabrikanten

Opgelet, de formulieren kunnen niet in éénzelfde browsersessie worden geopend. U dient het formulier in de InPrivate (Edge)/incognitomodus (Chrome) te openen. Hoe u dit doet vindt u in de FAQ terug.​

Opgepast; Indien steeds hetzelfde formulier opent, dient u uw websbrowser te sluiten, weer terug te keren naar de pagina en opnieuw op de link naar het formulier te klikken.
 
1. Verplichte registratie van luchtzuiveringssysteem

Fabrikanten zijn -sinds 28 mei 2021- verplicht hun luchtzuiveringssysteem te registreren bij de FOD Volksgezondheid. Het gaat hierbij zowel om nieuwe als om bestaande systemen die al op de markt zijn.
 
U kunt het document voor het registreren van uw systeem hier invullen en indienen.
 
Raadpleeg de lijst van geregistreerde en gecontroleerde systemen (de lijst wordt regelmatig bijgewerkt).
 
2. Claims over doeltreffendheid/ongevaarlijkheid: verplicht indienen van aanvullend dossier

Fabrikanten die claims over de doeltreffendheid en ongevaarlijkheid van hun systemen willen communiceren, moeten hiervoor nog een aanvullend dossier indienen.
 
U kunt het document voor dit aanvullend dossier hier invullen en indienen.
 
3. Systemen die een risico inhouden: aanvraag voor uitzondering

De FOD Volksgezondheid verbiedt systemen die een gezondheidsrisico inhouden, zoals bepaalde UVC-lampen met directe straling en producten die ozon genereren, die de lucht ioniseren of koud plasma gebruiken. De Minister van Volksgezondheid kan uitzonderingen toelaten op basis van een advies van de FOD Volksgezondheid. Fabrikanten moeten hiervoor een aanvraag tot uitzondering indienen bij de FOD Volksgezondheid, die hun dossier zal onderzoeken.
 
U kunt het document voor deze aanvraag voor uitzondering hier invullen en indienen.

Raadpleeg de lijst van systemen met uitzondering (de lijst wordt regelmatig bijgewerkt).
 
Hulp nodig?  Neem contact met ons op via corona-ventilation@health.fgov.be

Voor bedrijven, instellingen en beheerders van openbare ruimtes

Er is geen verplichting voor bedrijven, instellingen en beheerders van openbare ruimtes om een ventilatiesysteem te installeren.  Wel zijn er verplichtingen om bepaalde normen voor luchtkwaliteit te behalen. Een luchtzuiveringssysteem is één van de mogelijkheden om deze normen te behalen.
Indien u wil gebruik maken van een luchtzuiveringssysteem, kan u de lijst van geregistreerde en gecontroleerde systemen raadplegen (de lijst wordt regelmatig bijgewerkt).
 
Indien u al een luchtzuiveringssysteem heeft aangekocht en u dit niet terugvindt op de lijst, kunt u contact opnemen met corona-ventilation@health.fgov.be en vragen of het dossier voor uw toestel nog in behandeling is. Indien uw toestel blijkt niet-conform te zijn en u heeft het aangekocht voor 28 mei, kunt u vragen aan de fabrikant of deze bereid is om het te ruilen voor een conform apparaat of bereid is tot een terugbetaling. De fabrikant is niet verplicht dit te doen, omdat de normen voor ventilatie-zuiveringssystemen pas gelden vanaf 28 mei.

Respecteren van de basisregels

De Hoge Gezondsheidsraad  beveelt verluchting en ventilatie aan om de overdracht van Covid-19 via de lucht te beperken in publieke ruimtes. Tegelijk waarschuwt ze er ook voor dat geen enkel ventilatie-zuiveringssysteem kan garanderen dat de lucht 100% virusvrij is. Het respecteren van de basisregels, zoals het dragen van een masker, het wassen van de handen, het schoonmaken van oppervlakken en het bewaren van de noodzakelijke afstand blijft dus steeds noodzakelijk.