Alvorens u een stof of een mengsel in de handel brengt, moet u voldoen aan de volgende verplichtingen:
1. U moet de in de handel gebrachte stoffen en mengsels etiketteren en verpakken overeenkomstig artikel 4 en titels III en IV van de CLP-verordening.
2. Voor een stof of een mengsel mag u gebruik maken van de indeling die gebruikt wordt door een andere actor in de keten, overeenkomstig titel II van de CLP-verordening.
3. U moet de informatie die werd gebruikt voor het indelen en het etiketteren gedurende 10 jaar na de laatste levering bewaren (indien de leverancier zijn activiteiten beëindigt of overdraagt aan een derde), overeenkomstig de CLP-verordening.
 
Meer informatie over de indeling, de verpakking en de etikettering.

FAQ