Wanneer men wil weten hoe groot het blootstellingsniveau is, kunnen het stralingsvermogen en de elektrische veldsterkte alleen een indicatie geven. Om een correcte vergelijking te kunnen maken, heeft men de SAR-waarde nodig.

De onderstaande figuur toont het bereik waartussen de SAR-waarde kan liggen voor verschillende apparaten: laptops met Wifi-kaart, DECT-telefoons, babyfoons, gsm’s, Bluetooth-adapters. Op de figuur kan u zien dat de SAR van een gsm-telefoon varieert in een groot bereik: van 0,2 W/kg tot 1,6 W/kg. De SAR-waarde van een DECT-handset is veel lager dan die van een gsm en varieert tussen 0,01 en 0,05 W/kg.

graphic DAS NL

Op de grafiek worden de SAR-waarden getoond die werden gemeten in contact met het lichaam. Als een apparaat op afstand wordt gehouden is het blootstellingsniveau (de werkelijke SAR-waarde) veel lager dan aangegeven op de grafiek. Ter vergelijking wordt op de grafiek ook de Europese grenswaarde voor zendmasten weergegeven. 

U kunt alle informatie van deze rubriek in zijn geheel als pdf-document downloaden (infofiche “Draadloze apparaten”).