Doel

De Verordeningen (EG) 883/2004 en 987/2009*
- hebben tot doel het vrije verkeer van burgers binnen de Europese Unie* gemakkelijker te maken;
- vormen de belangrijkste rechtsinstrumenten binnen de Europese Unie* op het gebied van de toegang tot geneeskundige zorg in een ander land van de Europese Unie*.


Waar?

De Verordeningen (EG) 883/2004 en 987/2009 zijn van toepassing in de 28 landen van de Europese Unie*, maar ook in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Europese Commissie.


Van toepassing op …

De Verordeningen (EG) 883/2004 en 987/2004 zijn onder meer van toepassing op:
- ongeplande geneeskundige zorg gedurende een tijdelijk verblijf in een ander land, en
- geplande geneeskundige zorg in een ander land.

De verordeningen zijn enkel van toepassing op geneeskundige zorg die wordt verleend door zorgaanbieders* die binnen het publiek gezondheidszorgstelsel werken.


Niet van toepassing op …

De Verordeningen (EG) 883/2004 en 987/2009 zijn niet van toepassing op geneeskundige zorg verleend door individuele privé-zorgverleners (arts, tandarts, enz.) of in privé-ziekenhuizen.


Terugbetaling

U wordt behandeld onder dezelfde voorwaarden (honoraria, terugbetaling, …) als een inwoner van het land waar u geneeskundige zorg ontvangt.

Afhankelijk van de wetgeving van het land waar u verblijft, is de gezondheidszorg gratis of als u moet betalen, worden de kosten vergoed. Als u vooruit moet betalen, kunt u om terugbetaling vragen bij een ziekenfonds* van het land van behandeling of, als u de terugbetaling niet ter plaatse hebt kunnen vragen, kunt u na uw thuiskomst terugbetaling vragen aan uw Belgische ziekenfonds*.

De kosten worden terugbetaald op basis van de regels en de tarieven van het land waar u geneeskundige zorg hebt ontvangen.


Meer info?

Neem contact op met uw ziekenfonds* of raadpleeg de website van de Europese Commissie.

 

* zie Woordenlijst