Verslag van het derde jaarlijkse overleg op 15 december 2021 van de tijdelijke uitsluitingscriteria en de eraan verbonden uitsluitingsperiodes van de donoren met betrekking tot seksueel gedrag.