Voorzitter
Prof. Stefaan De Henauw
 
Voorstelling
De opdrachten van de permanente werkgroep VGVV zijn talrijk. Hij brengt adviezen uit in het kader van het voedingsbeleid van de FOD. Projecten zoals het NVGP-B (Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan voor België) kunnen deze adviezen goed gebruiken als wetenschappelijke argumentatie van bepaalde acties. Er wordt ook advies verleend over voedingssupplementen, over de etikettering van op de markt gebrachte producten, over de bijhorende voedings- en gezondheidsbeweringen en de kenmerken van bepaalde producten, zoals voedingsmiddelen die voldoen aan de bijzondere nutritionele behoeften van specifieke bevolkingsgroepen (“bijzondere voeding” of “dieetvoedingsmiddelen” genoemd).
Bovendien voert de groep risico-evaluaties uit in het kader van het normerend beleid van de FOD met betrekking tot de veiligheid van voedingsmiddelen (bv. additieven, chemische of microbiologische contaminanten, novel foods of novel ingredients, materialen in contact met voedingsmiddelen, erkenning van natuurlijk mineraal water, …).
De VGVV-werkgroep neemt deel aan het European Food Safety Authority (EFSA) netwerk (network of organizations operating in the fields within EFSA’s mission, EC Regulation 178/2002).
 
Gepubliceerde adviezen

Adviezen rond producten staan niet in onderstaande lijst maar kunnen op aanvraag verkregen worden. Klik hier voor adviezen rond wetgeving.

2023
FSMPs die menselijke moedermelk bevatten (HGR 9751)
Alcohol (ethanol) in voedingssupplementen (en andere preparaten met gezondheidseffecten) geconsumeerd door jongeren: overweging van de risicodrempels (HGR 9702)
Voordelen en nadelen van het eten van vis en zeevruchten - Deel 1 : Kwik en methylkwik in vis (HGR 9343)
Nutritionele behoeften van patiënten die lijden aan mucoviscidose (HGR 9414)

2022
Vermindering van de blootstelling van kinderen, inclusief adolescenten, aan ongezond voedsel via de media en marketing in België (HGR 9527)
Verrijking van vetstoffen met vitamine A en D (HGR 9609)

2021
Fluor(ide) ter voorkoming van tandbederf: rol van tandpasta's en huidige situatie in België (HGR 9602) + infografiek
Vegetarische voeding (HGR 9445) + samenvatting
Vitamine D, zink en COVID-19 (HGR 9620)

2019
Voedingsaanbevelingen voor de Belgische volwassen bevolking met een focus op voedingsmiddelen – 2019
Algemeen advies betreffende het gehalte aan mangaan, kalium, vitamine K en zink in maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing (HGR 9521)
Aanbeveling over foliumzuur voor vrouwen die zwanger willen worden of pas zwanger zijn (HGR 9515)

2018
Arseen in voeding voor baby's en peuters (HGR 9252)
Nutritionele behoeften voor patiënten in een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer (HGR 9279)
Algemeen advies betreffende het gehalte aan “ubiquinon” in voedingssupplementen en advies betreffende de veiligheid van het ingrediënt “ubiquinol” in voedingssupplementen (HGR 9483 & 9487)

2017
Verkoop van voedingsmiddelen voor medisch gebruik (Foods for Special Medical Purposes – FSMP) (HGR 9371)
Algemeen advies betreffende het vitamine K2-gehalte in voedingssupplementen en verrijkte voedingsmiddelen (HGR 9388)

2016
Voedingsaanbevelingen voor België 2016 (HGR 9285)
Aanbevelingen betreffende het gebruik, bij prematuren (≤ 28 weken en/of < 1000 g) opgenomen op de dienst neonatale intensieve zorgen, van rauwe moedermelk van de eigen moeder (HGR 8734)
Voedingssupplementen op basis van " rodegistrijst " (HGR 9312)
 
2015
Het gebruik van L-tryptofaan verkregen door fermentatie in voedingssupplementen en verrijkte voedingsmiddelen (HGR 9223)
Antwoord op de brief van de Ministers betreffende "potentieel effect van de dioxinecrisis" (HGR 9289)
De positie van “melk en zuivelproducten” in een gezonde voeding. Vraagstelling gekoppeld aan een literatuuronderzoek naar een mogelijk verband met borstkanker (HGR 8918)
Voedingsaanbevelingen voor België - Partim I: vitamines en sporenelementen (HGR 9164 & 9174)
Arseen en andere elementen in algen en voedingssupplementen op basis van algen (HGR 9149)
Herziening van bepaalde criteria (Ca, Mg, Se, Chloriden en Sulfaten) bij de beoordeling van vergunningsaanvragen om de bewering "geschikt voor de bereiding van zuigelingenvoeding" te gebruiken op de etikettering van natuurlijk mineraalwater en bronwater (HGR 8894)
 
2014
Avis relatif aux "Risques attendus pour la santé publique en cas de suppression des limites maximales en plomb, arsenic et cuivre dans le sel" (HGR 9168) (enkel beschikbaar in het Frans)
Voedselveiligheid van insecten bestemd voor humane consumptie (HGR 9160)
Milk treated with UV light (HGR 8911)
Strategieën om de jodiuminname in België te verhogen (HGR 8913)
 
2013
Red meat, processed red meats and the prevention of colorectal cancer (SHC 8858) (enkel in het Engels) ; Samenvatting: Rood vlees, met rood vlees bereide charcuterie en de preventie van colorectale kanker (HGR 8858) (samenvatting in het Nederlands)
De problematiek van de atherogene verzadigde vetzuren en palmolie (HGR 8464)
Adviesbrief Réponse aux questions posées par Madame la Ministre L. Onkelinx concernant l’avis CSS 8666 relatif aux acides gras trans (AGT) d’origine industrielle (HGR 8909) (enkel in het Frans beschikbaar)   
Adviesbrief demande NAREDI modifications limites maximales vitamines et minéraux dan les compléments alimentaires (HGR 8905) (enkel in het Frans beschikbaar)
 
2012
Beoordeling van de blootstelling aan bepaalde contaminanten aanwezig in drinkwater en hun mogelijke gezondheidsrisico’s. Geval van FLUOR (HGR 8311)
Bisphenol A – dietary and non-dietary routes of exposure (HGR 8732)
Transvetzuren van industriële oorsprong (HGR 8666)
Veiligheid van oliën en vetten: enkele praktische raadgevingen  (HGR 8310)
Herformulering van levensmiddelen - zoutreductie (Sci Com 2010/09) (HGR 8663)
Gebruik van cafeïne in voedingsmiddelen (HGR 8689)
 
2011
Fluor(ide) ter preventie van tandcariës (HGR 8671)
Foliumzuur - Risk-benefit analyse (HGR 8623)
Nieuwe ingrediënten: oliën rijk aan conjugated linoleic acid (geconjugeerde linolzuren) in voeding (HGR 8736)
Risico’s van migratie uit traditionele, metalen theepotten (Sci Com 06-2011) (HGR 8726)
Veiligheid van oliën en vetten (HGR 8310)
 
2010
Bisphenol A (HGR 8697)
Wetsvoorstel om de verkoop van transvetzuren te verbieden (HGR 8656)
 
2009
Energiedranken (HGR 8622)
Herziening van de aanbevelingen betreffende een bijkomende inname van lycopeen en luteïne door voedingssupplementen (HGR 8592)
Voedingsaanbevelingen voor België (herziening oktober 2009) (HGR 8309)
Herziening van het advies 7819-1 van 9 mei 2003 betreffende het gebruik van een steriele zuigelingenvoeding (kant-en-klare voeding) (HGR 8551)
Voedselallergieën en pseudoallergieën (HGR 8513)
Advies betreffende de aanpak om het jodium-aanbod in België te verhogen (HGR 8549)
Advies over fluor (HGR 8520)
 
2008
Exclusieve verkoop van zuigelingenvoeding in de apotheek (HGR 8434)
 
2007
Advies betreffende glucosamines (HGR 8285)
Innameschatting van additieven (HGR 8118)
Advies betreffende de definities en criteria omtrent prebiotica en probiotica in het kader van de gezondheidsbeweringen (HGR 8117)
Advies betreffende nitraat in andijvie, selder en veldsla (HGR 8290)
 
2006
SUBEL. Afwijking van bepaalde parameterwaarden voor drinkwater bij het afspoelen van suikerkristallen (HGR 8191)
Advies HGR - Nitraat in spinazie (HGR 8175)
 
2005
Advies van de HGR over de microbiologische kwaliteit van water bestemd voor de bereiding van zuigflessen (HGR 8123)
Advies betreffende het eten van eieren van kippen gekweekt door particulieren, en meer algemeen van kippen met vrije uitloop (HGR 8126)
Advies van de HGR: Voedings- en gezondheidsbeweringen (HGR 8117)
Maten en gewichten: handleiding voor gestandaardiseerde kwantificering van voedingsmiddelen in België (HGR 6545-2)
Schatting van de inname van PCB’S door sportvissers en het hieraan gebonden gezondheidsrisico (HGR 7747)
 
2004
Vis en gezondheid bij volwassenen en visverbruik bij het kind (HGR 7617)
Aanbevelingen en Beweringen betreffende de Omega-3 vetzuren (HGR 7945)
 
2003
Advies van de HGR betreffende het gebruik van steriele zuigelingenvoeding (kant en klare voeding) (HGR 7819-1)
Advies van de HGR betreffende fytosterolen (HGR 7798)
 
2002
Advies van de HGR betreffende problematiek van latex allergie-bijzonder aspect van het gebruik van latexhandschoenen in de voedingsmiddelensector (december 2002) (HGR 7782)
Advies van de HGR betreffende Acrylamide (HGR 7732)
Advies van de HGR betreffende neonatale infecties veroorzaakt door enterobacter Sakazakii (HGR 7718)
 
2001
Infantiel botulisme en honing (HGR 7640)
Advies van de HGR betreffende de reductie van de risico’s te wijten aan voedselallergie (HGR 7574)
 
2000
Het Coca-Cola incident juni 1999 in België. Evaluatie van de gebeurtenissen, discussie, besluit en aanbevelingen (HGR 7301)
 
1999
Case Control study among schoolchildren on the incident related to complaints following the consumption of Coca-Cola Company products (HGR 7301)
 
1998
Informatie bestemd voor het medische korps en het grote publiek in verband met een aangepaste jodiumopname via de voeding en de meest doeltreffende wijzen om het jodiumaanbod te verhogen (HGR 3933)
Voorstel voor een waarde betreffende een te verdragen dagelijkse dosis aan dioxinen en dioxine-achtige substanties (HGR 5852)
Dioxinen: Bepaling van normen aangaande voeding. Vaststelling van een aanvaardbare blootstellingswaarde. Inleidend rapport (HGR 5852)