Andere bepalingen inzake reclame

Reclame voor voedingswaren wordt ook geregeld door het Koninklijk Besluit van 17 april 1980 betreffende reclame voor levensmiddelen, gewijzigd door de Koninklijk Besluiten van 29 maart 2012 en 08 september 2015 (geconsolideerde versie ).

Het basisprincipe waarop dit besluit steunt: in reclame voor voedingsmiddelen is het verboden om in verband met de samenstelling, eigenschappen toe te schrijven die betrekking hebben op objectieve of meetbare criteria en die niet kunnen bewezen worden.

Horizontale wetgeving in verband met marktpraktijken gelden eveneens. U kan hierover meer informatie terugvinden op de website van de FOD Economie, die bevoegd is voor dit domein.

 

Controle

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, de Algemene Directie Economische Inspectie  van de FOD Economie, Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (voor de voedingssupplementen verkocht in de apotheken) zijn de drie instanties die mogen optreden wanneer er een inbreuk wordt vastgesteld met betrekking tot de etikettering of de reclame (inclusief de beweringen).