NIEUW: vernieuwde etikettering van de voedingswaarde (art. 29-35 en bijl. XIII-XV)

Vandaag is de etikettering van de voedingswaarde enkel verplicht in specifieke gevallen, vooral wanneer op de verpakking van een voedingsmiddel beweringen over de voedingswaarde of de gezondheidseffecten staan, of als een product verrijkt is met vitaminen of mineralen.

Vanaf 13 december 2016 zal de etikettering van de voedingswaarde verplicht worden voor de meerderheid van de voorverpakte voedingsmiddelen (de uitzonderingen staan in bijlage V van de nieuwe verordening).

Met de nieuwe reglementering zijn de inhoud, de uitdrukking en de presentatie van de voedingswaarde bovendien grondig aangepast. In de etikettering zullen minimaal de energetische waarde, en de gehaltes aan vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten, suikers, eiwitten en zout moeten worden opgenomen, uitgedrukt per 100 ml of 100gr. Al deze gegevens worden in een tabel voorgesteld (of na elkaar als er onvoldoende ruimte is), maar sommige elementen mogen ook op de voorkant van de verpakking worden herhaald. De voedingswaarde ook nog per portie vermelden mag, maar is niet verplicht.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen heeft een flowchart voor de industrie ontwikkeld, die moet helpen om de nieuwe regels correct toe te passen. Deze vervangt de tekst uit de reglementering uiteraard niet.

Samengevat zullen de maatregelen omtrent de etikettering van de voedingswaarde dus in twee fasen van kracht worden:

  • Vanaf 14 december 2014: als de voedingswaarde verplicht of vrijwillig wordt vermeld, moeten de nieuwe regels voor de inhoud, uitdrukking en presentatie worden nageleefd;
  • Vanaf 13 december 2016: de etikettering van de voedingswaarde wordt verplicht voor nagenoeg alle voorverpakte voedingsmiddelen.

De verordening laat een uitzondering op de voedingswaarde etikettering toe voor levensmiddelen die rechtstreeks door de producent in kleine hoeveelheden worden geleverd aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel die rechtstreeks aan de eindverbruiker levert. In samenwerking met de FOD Economie en met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen heeft de FOD volksgezondheid dit begrip beschreven in een verklarend document. Dit verklarend document wordt aangevuld met een meer gedetailleerd 'Vragen & antwoorden' document.