Wat zijn aroma’s?

Aroma’s worden aan levensmiddelen toegevoegd om er geur en/of smaak aan te geven of die te wijzigen en zijn ingrediënten die niet bedoeld zijn om als zodanig geconsumeerd te worden.

Er bestaan verschillende Europese en Belgische wetteksten over aroma’s en voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in en op levensmiddelen die als doelstelling hebben de gezondheid van de consument te beschermen en de consument niet te misleiden.

Meer informatie over deze wetteksten vindt u hier

Categorieën van aroma’s
 

Aroma’s zijn vervaardigd uit of bestaan uit de volgende categorieën:   

  • aromastoffen 
  • aromatiserende preparaten
  • via een thermisch procedé verkregen aroma’s
  • rookaroma’s
  • aromaprecursoren
  • overige aroma’s
  • of mengsels daarvan

Sommige aromacategorieën mogen slechts worden verkregen door bepaalde geschikte procedés en/of uit bepaalde uitgangsmaterialen. Dit staat beschreven in verordening 1334/2008.

 

Onze andere pagina's