Er bestaat op de markt ander water in flessen dan natuurlijk mineraalwater en bronwater. Men noemt ze soms water, tafelwater of drinkwater. Dit water heeft over het algemeen een verschillende oorsprong en heeft min of meer een grondige behandelingen ondergaan om ze drinkbaar te maken. Dit water wordt meestal gewonnen uit min of meer vervuilde bronnen (rivieren of meren bijvoorbeeld) of uit leidingwater waarbij de samenstelling dan wordt aangepast.

Dit water worden specifiek gereglementeerd door:

  • Kwaliteitsnormen vastgesteld in het Koninklijk Besluit van 4 februari 2024 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt.
  • Het Koninklijk Besluit van 7 mei 1936 betreffende de handel van drankwater.

Alvorens een dergelijk water in de handel te brengen, moet de ondernemer de benaming meedelen die men van plan is om aan dit water te geven en 2 exemplaren van het ontwerp van het etiket aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu geven.

De etikettering van dit mag geen enkele vermelding bevatten behalve de voedings- en gezondheidsvermeldingen die krachtens de Verordening (EG) n° 1924/2006 worden toegestaan.

Andere interessante sites:

Fédération Européenne des eaux embouteillées (EFBW) : http://www.efbw.eu

 

Onze andere pagina’s