Gluten zijn eiwitten die in de korrel van de meeste graangewassen zoals tarwe, rogge, gerst en haver voorkomen. Bij personen die intolerant zijn voor gluten kan enteropathie worden veroorzaakt, dit zijn aandoeningen van maag en darmen.

Glutenvrije voedingsmiddelen zijn omkaderd door de Verordening (EU) Nr 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, en specifiek van de uitvoeringsverordening (EG) Nr 828/2014.

De vermeldingen «glutenvrij» en « met zeer laag glutengehalte » kunnen alleen worden gebruikt als aan de volgende criteria wordt voldaan:

  • « glutenvrij » : voedingsmiddelen die verkocht worden aan de eindverbruiker mogen niet meer dan 20 mg gluten per kg levensmiddel bedragen;
  • « met zeer laag glutengehalte » : in voedsel, bestaande uit ingrediënten gemaakt van granen die gluten bevatten en speciaal behandeld zijn om het glutengehalte te verlagen mag het glutengehalte niet meer bedragen dan 100 mg/kg levensmiddel zoals verkocht aan de eindverbruiker.

Deze vermeldingen mogen vergezeld gaan van de vermeldingen « Geschikt voor personen die lijden aan glutenintolerantie » of « geschikt voor personen met coeliakie ».

Het is ook mogelijk de volgende aanduidingen toe te voegen : « speciaal ontwikkeld voor personen met glutenintolerantie » of « speciaal ontwikkeld voor personen met coeliakie » als het voedsel speciaal geproduceerd, bereid of verwerkt is om:

  • het glutengehalte van ingrediënten te verlagen die bij aanvang gluten bevatten; of
  • ingrediënten te vervangen die gluten bevatten door andere die geen gluten bevatten.

 

Opmerking: Het gebruik van de vermelding « zonder lactose » is momenteel enkel gereglementeerd in de Europese Richtlijn 2006/141/CE met betrekking tot zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding (omgezet in Belgische wetgeving met het Koninklijk Besluit van 18 februari 1991. Volgens deze richtlijn mag de vermelding “zonder lactose” enkel gebruikt worden indien het product maximaal 2,5 mg lactose per 100 kJ (of 10 mg/100 kal) bevat. Bij gebruik van algemene bepalingen, moet dit criteria gerespecteerd worden voor alle voedingsmiddelen.