Sinds de Verordening (EG) Nr 609/2013 van 20 juli 2016 van toepassing is, is het concept “voedingsmiddelen bestemd voor een bijzondere voeding (PARNUTS)” of de zogenaamde “dieetvoedingsmiddelen” opgeheven (na opheffing van de kaderrichtlijn 2009/39/CE).

Verordening (EG) Nr 609/2013 omkadert enkel volgende categorieën:

  • a) volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding
  • b) bewerkte voeding op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en jongen kinderen
  • c) voedingsmiddelen voor medisch gebruik
  • d) volledig dagvervangende voedingsmiddelen voor gewichtsbeheersing

Voor elk van deze categorieën, worden specifieke bepalingen op het vlak van de samenstelling, etikettering en reclame,… ) opgenomen in de gedelegeerde handelingen, die van toepassing zullen worden de komende jaren.

In afwachting blijven de bepalingen van koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding  van toepassing.

De chemische vormen van nutriënten en andere voedingsstoffen die mogen toegevoegd worden aan voedingsmiddelen voor specifieke groepen zijn vastgelegd in annex van de Verordening (EG) Nr 609/2013.

Volgende producten moeten bovendien genotificeerd worden alvorens op de markt gebracht te worden:

  • volledige zuigelingenvoeding
  • opvolgzuigelingenvoeding met andere ingrediënten dan in de bijlage II van verordening 2016/127
  • voedingsmiddelen voor medisch gebruik

Meer details zijn terug te vinden op de specifieke pagina’s:

Wat is de status van de “PARNUTS” categorieën die niet meer in het toepassingsgebied vallen van de Verordening (EG) Nr 609/2013?

De voedingsmiddelen zonder gluten zijn vandaag omkaderd door de Verordening (EG) Nr 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, en meer specifiek door zijn uitvoeringsbesluit (EG) Nr 828/2014.

Verder zijn de producten die voorgesteld worden als vervanger van één of twee hoofdmaaltijden (en niet de volledige dagelijkse voeding) onderworpen aan de regels omtrent verrijkte voedingsmiddelen, en moeten ze dus alsdusdanig genotificeerd worden (zie de specifieke pagina rond dit onderwerp). Dit is eveneens het geval met voedingsmiddelen bestemd voor sportbeoefenaars en dranken bestemd voor jonge kinderen (type “groeimelken”), die verrijkt zijn. 

De samenstellingscriteria van producten die voorgesteld worden als vervangmaaltijden voor gewichtscontrole zijn vastgelegd in de kader van Verordening (EU) Nr. 432/2012 van de Commissie van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

Melding van ongewenste bijwerkingen (Nutrivigilantie)

Het nutrivigilantiesysteem heeft als doel de gezondheid van de consument te beschermen door snel ongewenste effecten te identificeren die verband houden met de consumptie van bepaalde voedingsmiddelen, waaronder “voeding voor specifieke groepen” (‘food for specific groups’ FSG). Operatoren zijn verplicht om ongewenste bijwerkingen in verband met de consumptie van FSG via een onlineformulier. Gezondheidswerkers en burgers kunnen deze op vrijwillige basis melden. 

Nuttige link:

Europese Commissie – DG SANTE