Sinds de Verordening (EG) Nr 609/2013 van 20 juli 2016 van toepassing is, is het concept “voedingsmiddelen bestemd voor een bijzondere voeding (PARNUTS)” opgeheven (na opheffing van de Kaderrichtlijn 2009/39/CE).

Enkel de volledig dagvervangende maaltijden voor gewichtscontrole worden omkaderd door de Verordening (EG) Nr 609/2013.

Specifieke eisen voor de samenstelling en de etikettering van volledig dagvervangende maaltijden voor gewichtscontrolezijn vastgelegd in punt 4.1.1 van de bijlage van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding. Deze bepalingen zijn een omzetting van de Europese richtlijn 1996/8/EG.

Vanaf 27 oktober 2022 worden deze bepalingen vervangen door de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1798.

Deze voedingsmiddelen mogen niet langer dan drie weken worden gebruikt zonder medisch advies, wat moet vermeld worden op het etiket.

De producten die voorgesteld worden om één of twee hoofdmaaltijden te vervangen (en niet de volledige voeding) zijn vanaf heden onderworpen aan de regels van de verrijkte voedingsmiddelen, en moeten dus als verrijkte voedingsmiddelen genotificeerd worden (zie de specifieke pagina inzake verrijkte voedingsmiddelen in dit verband). De samenstellingscriteria van deze producten zijn vastgelegd in Verordening (EG) Nr 432/2012 van de Commissie van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims.

In de etikettering van en de reclame van voedingsmiddelen is het verboden om melding te maken van de snelheid of de mate van gewichtsverlies.