De Dienst Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en Andere Consumptieproducten blijft ter beschikking om notificatiedossiers te behandelen.

Gezien de huidige situatie worden brieven echter niet langer per post naar bedrijven gestuurd, maar wel uitsluitend per e-mail naar het opgegeven contactadres in Foodsup.

Voor dossiers die niet via Foodsup zijn ingediend, wordt de e-mail verzonden naar het opgegeven e-mailadres in het dossier.

Het food for specific group team (FSG-team) blijft ook beschikbaar om vragen te beantwoorden via apf.fsg@health.fgov.be of Tel 02 524 93 29 (Franstalige - FR) of extensies 73 63, 73 64 (NL/FR/ENG) onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Sinds de Verordening (EG) Nr 609/2013 van 20 juli 2016 van toepassing is, is het concept “voedingsmiddelen bestemd voor een bijzondere voeding (PARNUTS)” opgeheven (na opheffing van de Kaderrichtlijn 2009/39/CE).

Volledig dagvervangende maaltijden voor gewichtscontrole

Enkel de volledig dagvervangende maaltijden voor gewichtscontrole worden omkaderd door de Verordening (EG) Nr 609/2013.

Specifieke eisen voor de samenstelling en de etikettering van volledig dagvervangende maaltijden voor gewichtscontrolezijn vastgelegd in punt 4.1.1 van de bijlage van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding. Deze bepalingen zijn een omzetting van de Europese richtlijn 1996/8/EG.

Vanaf 27 oktober 2022 worden deze bepalingen vervangen door de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1798.

Deze voedingsmiddelen mogen niet langer dan drie weken worden gebruikt zonder medisch advies, wat moet vermeld worden op het etiket.

Maaltijdvervangers

De producten die voorgesteld worden om één of twee hoofdmaaltijden te vervangen (en niet de volledige voeding) zijn vanaf heden onderworpen aan de regels van de verrijkte voedingsmiddelen, en moeten dus als verrijkte voedingsmiddelen genotificeerd worden (zie de specifieke pagina inzake verrijkte voedingsmiddelen in dit verband). De samenstellingscriteria van deze producten zijn vastgelegd in (EU) 2016/1413 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims.

Sinds maaltijdvervangers worden beschouwd als verrijkte voedingsmiddelen, zijn de bepalingen van het Koninklijk Besluit van koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd van toepassing. Bepaalde waarschuwingen kunnen verplicht zijn voor zink, kalium en vitamine K. Deze verplichte waarschuwingen zijn van toepassing sinds september 2019.  

De maximale limieten voor vitaminen en mineralen van dit besluit zijn ook van toepassing. Niettemin moet het maximaal gehalte voor Mangaan van dit besluit niet gerespecteerd worden. Een specifieke limiet is hiervoor vastgelegd in het advies van de Hoge Gezondheidsraad.

Belangrijke opmerking: in de etikettering van en de reclame van voedingsmiddelen is het verboden om melding te maken van de snelheid of de mate van gewichtsverlies.