Op Europees niveau, voedingsmiddelen bestemd voor zuigelingen en jonge kinderen worden omkaderd door Verordening (EG) Nr 609/2013.

Het betreft: 

Voor elk van deze categorieën, zijn specifieke bepalingen rond de samenstelling, etikettering, reclame,… opgenomen in gedelegeerde verordeningen die slechts van toepassing worden de volgende jaren. 

In afwachting blijven de bepalingen van koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding  van toepassing. 

De chemische vormen van nutriënten en van andere voedingsstoffen die in voedingsmiddelen voor bijzondere voeding mogen gebruikt worden, zijn vastgelegd in Verordening (EG) Nr 609/2013

Bovendien, moet volledige zuigelingenvoeding genotificeerd worden vooraleer ze gecommercialiseerd wordt.

Nuttige links:

Nuttige document: