De term “bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen” verwijst naar bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en/of van wortelproducten, die in de specifieke behoeften voorzien van gezonde zuigelingen en kleuters en die zijn bedoeld voor zuigelingen en kleuters om hun voeding aan te vullen en/of hen geleidelijk aan gewoon voedsel te laten wennen.

Specifieke eisen voor de samenstelling en de etikettering van bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen zijn vastgelegd in punt 5.3 van de bijlage van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding. Deze bepalingen zijn een omzetting van de Europese richtlijn 2006/125/EG.

In de etikettering van dergelijke producten moet o.a. vermeld worden waarvoor de producten geschikt zijn. Deze producten mogen niet worden verbruikt vóór de leeftijd van vier maanden en dat moet vermeld worden op de etikettering.

Voor producten voor kinderen vanaf vier maanden, mag vermeld worden dat ze vanaf die leeftijd mogen gebruikt worden tenzij door onafhankelijke personen, verantwoordelijk voor de zorg van moeder en kind, een andersluidend advies wordt gegeven.

Wanneer de producten volgens de etikettering mogen gebruikt worden door kinderen jonger dan 6 maanden moet uitdrukkelijk worden vermeld of de producten al dan niet gluten bevatten.

Indien nodig moet in de etikettering ook een gebruiksaanwijzing worden opgenomen alsook een waarschuwing voor het niet respecteren daarvan.