Nutriënten

Voedingssupplementen en gewone voedingsmiddelen die nutriënten bevatten, worden gereglementeerd door het koninklijk besluit van 30 mei 2021.

Dit besluit omvat onder meer:

  • de minimale en maximale gehaltes voor vitamines en mineralen per dagelijkse portie
  • een notificatieprocedure  vooraleer producten in de handel gebracht worden
  • eisen voor etikettering en reclame.

De chemische vormen van de vitaminen en mineralen die mogen gebruikt worden, zijn vastgelegd in bijlage II van de richtlijn 2002/46/CE en deze voor verrijkte voeding werden vastgelegd in de Verordening 1925/2006(geconsolideerde versie van 26 juli 2017).

 

 

Contact information

+32 (0) 2 524.73.00 tussen 09u00 en 12u00